Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 100,00 лв., които са платени предварително.

Доставката на поръчки с наложен платеж е платена (19,99 лв.)

Повече за цената на доставка
Възможност за връщане в рамките на 30 дни от датата на получаване на поръчката. Инструкции за връщане на стока

Повечето продукти се доставят в рамките на 3 работни дни след изпращане на поръчката от нашия склад в Полша.

Срокът за доставка може да варира в зависимост от наличността на продукта и начина на доставка.

Повече за сроковете на доставка
Nav switch

Въведете фразата за търсене, за да видите подсказките.

ПРАВИЛНИК НА ОНЛАЙН МАГАЗИН SPORTANO.BG

Правилникът определя основните правила за използване на Онлайн магазина, на Електронните услуги, предоставяни от Продавача, както и правилата при правене на Поръчки и сключване и изпълнение на Договори за продажба. Целта му е да създаде ясна, безопасна и коректна връзка между участниците в сделката. Правилникът е важен, основен и необходим елемент от всяка транзакция в Онлайн магазина. Правилникът включва, също така, важна информация относно правата и задълженията на Клиента и Продавача. 

 

Правилникът се характеризира със специфичен официален език, отразяващ текста на приложимите правни/нормативни разпоредби. Това е необходимо, за да се избегнат ненужни съмнения относно начина на тълкуване на разпоредбите на документа. В случай на съмнения или въпроси относно съдържанието на Правилника, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти. 

 

I.     ОПРЕДЕЛЕНИЯ

II.     ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

III.    ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

IV.   СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

V.    ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА 

VI.   ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТА 

VII.  ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ

VIII. ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕТОДИ ЗА УРЕЖДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ И ПРОЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

IX.   ПРАВО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

X.    ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

XI.   ЛИЦЕНЗ

XII.  РАЗПОРЕДБИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ 

XIII. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

I.              ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

1.          Използваните в Правилника термини с главни букви имат следните значения: 

a)          ПРАВНИ АКТОВЕ - императивни законови разпоредби в сила към датата на сключване на Договора за предоставяне на услуги или Договора за продажба, включително всички промени, които ще настъпят по време на срока на тези договори, както и императивни законови разпоредби, които ще влязат в сила сила по време на срока на тези Договори;

б)          МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ - мобилно приложение, което може да бъде предоставено на Клиента от Продавача, предназначено за инсталиране на мобилното устройство на Клиента и позволяващо по-специално използването на Онлайн магазина и Електронните услуги без необходимост от стартиране на уеб браузър;

в)          ЦОК - Център за обслужване на клиенти на Продавача, чрез който е възможно да предоставим на нашите Клиенти информация, например за Продуктите, но също и за текущи промоции и за съдържанието на Правилника. Свързване с Центъра за обслужване на клиенти е възможно от понеделник до петък, 8-18 часа, на посочените телефони, e-mail адрес и чрез чата, посочени в раздел „ Контакт “ на сайта на Онлайн магазина, както и чрез използване на формуляра за контакт. Цената на обаждане към Центъра за обслужване на клиенти е колкото стандартен разговор- съгласно ценоразписа на съответния оператор;

г)          ЦЕНА - брутната сума (включваща данък), посочена в полски злоти или в друга валута, дължима на Продавача за прехвърляне на собствеността върху Продукта на Клиента в съответствие с Договора за продажба. Цената не включва разходите за доставка, освен ако условията на текущите промоции, използвани от Магазина, не предвиждат друго;

д)          РАБОТЕН ДЕН - един ден от понеделник до петък, без официалните празници;

е)          ПАРОЛА - набор от буквено-цифрови знаци, необходими за оторизирането на достъпа до Профила, посочен от Клиента при създаване на Профил. Регистрацията на профил изисква еднократно въвеждане на паролата в съответствие с минимални изисквания. Клиентът е длъжен да пази паролата си в тайна (да не я разкрива на трети лица). Продавачът предоставя на Клиента множество опции за промяна на паролата. В зависимост от решението си, продавачът може да предостави на клиента механизъм на т. нар възстановяване на забравена парола;

ж)          КЛИЕНТ - лице, което закупува Продукт чрез Онлайн магазина, сключва Договор за покупко-продажба или използва електронна услуга в съответствие с Правилника, което може да извършва правни действия с възможност ефективно да извършва конкретна дейност в онлайн магазина. Клиент, който е физическо лице с ограничена дееспособност, е длъжен да получи съответното съгласие от своя законен настойник за да сключи на Договор за услуги или Договор за покупко-продажба и да предостави такова съгласие по искане на Продавача, принципно Договора за Услуги и Договора за покупко-продажба, сключени чрез Онлайн магазина имат характер на договори, които се сключват ежедневно в дребни текущи случаи. Продавачът заявява, че в обосновани случаи сключването на Договора за покупко-продажба чрез Онлайн магазина ще бъде възможно само от лица над 18 години и притежаващи пълна правоспособност;

з)          ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС - Закон от 23 април 1964 г. Граждански кодекс (т.е. Законодателен вестник на Полша от 2020 г., позиция 1740 с измененията);

и)          ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което извършва правна сделка с предприемача, която не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност;

й)          ПРОФИЛ - Електронна услуга, предоставена на Клиента като част от Онлайн магазина, позволяваща на Клиента да използва допълнителни функции. Клиентът получава достъп до акаунта, използвайки Логин/Потребителско име и свързаната с него парола. Клиентът влиза в профила си след регистрация в Онлайн магазина. Профилът позволява да запазвате и съхранявате информация за адресните данни на Клиента за доставка на Продукти, да проследявате статуса на Поръчката, дава достъп до хронологията на Поръчките, както и други услуги, предоставяни на Клиента от Продавача;

к)          КОЛИЧКА - Електронна услуга, предоставена на Клиента като част от Онлайн магазина, по-специално позволяваща лесно правене на Поръчка за избран брой Продукти, представяща обобщение на Цената на отделните Продукти и общата Цена за всички Продукти. За да осигури високо качество на услугите, предоставяни от Продавача, Продавачът има възможност да въведе лимит на Продукти или лимит на общата Цена на Продуктите, които могат да бъдат добавени в рамките на една Поръчка. При надвишаване на зададения лимит, Клиентът ще бъде уведомен за това чрез съответното съобщение, показано в Онлайн магазина;

л)          ЛОГИН/ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ - имейл адресът на Клиента, предоставен на Магазина при създаването на Профил;

м)          БЮЛЕТИН - електронна услуга, която позволява на Клиента да получава търговска информация от Продавача, по-специално за Продукти, Онлайн магазина, включително новини и текущи промоции, на имейл адреса или телефонния си номер, предоставени от Клиента, с изрично съгласие от страна на Клиента (подробните правила за предоставяне на услугата Бюлетин са посочени в отделен правилник);

н)          ПРОДУКТ - движима вещ, налична в офертата на Магазина, която е предмет на Договора за продажба между Клиента и Продавача, за заплащане на Цената, или предмет на Резервация. Всички Продукти, представени в Онлайн магазина са чисто нови;

о)          ПРЕДПРИЕМАЧ - Клиент, който не е Потребител, който сключва Договор за покупко-продажба или Договор за предоставяне на услуги за целите, пряко или косвено свързани със стопанската или професионалната дейност;

п)          ПРАВИЛНИК/СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ - този документ, уточняващ Правилникът за работа на Онлайн магазина, по-специално Правилникът за създаване на Акаунт, правене на Поръчки, сключване на Договори за продажба и използване на други услуги, предоставяни от Продавача чрез Онлайн магазина и Мобилното приложение за клиенти. Правилникът определя правата и задълженията на Клиента и Продавача. По отношение на услугите, предоставяни по електронен път, този правилник е наредбите, посочени в чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги на Полша от 18 юли 2002 г.;

р)          ОНЛАЙН МАГАЗИН – управлявана от Продавача платформа, позволяваща на Клиента да прави Поръчки, да сключва Договори за продажба и да предоставя услуги от Продавача, достъпна на Интернет адрес: www.sportano.bg, както и чрез Мобилното приложение; 

с)          ПРОДАВАЧ - SPORTANO.COM дружество с ограничена отговорност със седалище в Зельона Гура, Полша (ul. Wrocławska 17B / 15-16, 65-427 Zielona Góra), вписано в регистъра на предприемачите, воден от Окръжния съд в Зельона Гура, VIII търговски отдел на Националния съдебен регистър, под номер KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, акционерен капитал 10 050 000,00 PLN, уебсайт: www.sportano.bg, телефонен номер: +35924372690. (такса като за стандартно обаждане - съгласно ценоразписа на съответния оператор);
[Актуализиране на определението за Продавач поради промяна в наименованието на фирмата на Продавача и промяна на нейния акционерен капитал, считано от 28.11.2022 г.]

т)          СЪДЪРЖАНИЕ - текстов, графичен или мултимедиен елемент (напр. информация за продукта, неговата снимка, описание), включително произведение по смисъла на Закона от 4 февруари 1994 г. за авторското право и сродните му права (публикуван в Държавен вестник на Полша, от 2019 г. позиция 1231, с изм.) и лицето на физическо лице, което се публикува и разпространява като част от Онлайн магазина или Мобилното приложение от Продавача;

у)           ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА - договор за покупко-продажба по смисъла на Гражданския кодекс, относно продажбата на Стока от Продавача на Клиента срещу заплащане на Цената плюс допълнителни такси, включително разходи за доставка, чиито условия са посочени по-специално в Правилника. Договорът за продажба се сключва между Клиента и Продавача чрез средства за комуникация от разстояние, след като Продавачът приеме Поръчката при условията, определени в Правилника;

ф)          ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА - услуга, предоставяна по електронен път по смисъла на Закона от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги от Продавача на Клиента чрез Онлайн магазина или Мобилното приложение, в съответствие с Правилника. Доколкото услугите се предоставят от субекти, които си сътрудничат с Продавача, съответните разпоредби относно Правилникът за използване на тези услуги могат да бъдат намерени в разпоредбите, уреждащи предоставянето на услуги от тези субекти;

х)          ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - минимални технически изисквания, чието изпълнение е необходимо за използване на Онлайн магазина, включително на Електронни услуги, и за сключване на Договор за покупко-продажба чрез Онлайн магазина, т.е. наличие на компютър или друго устройство, свързано към Интернет (в случай на мобилно приложение - мобилно устройство) позволяващо плавно опресняване на уебсайтове, с минимална разделителна способност на екрана 1280 x 720 пиксела, оборудван с поне един от следните уеб браузъри: Chrome версия 94 и по-нова, Internet Explorer версия 11 и по-нова, Firefox версия 93 и по-нова, Edge версия 94 и по-нова, Safari версия 14 и по-нова, Opera версия 80 и по-нова, поддържащи Java Script и позволяващи бисквитки. За да използва Онлайн магазина, включително Електронните услуги, Клиентът трябва да има валиден/активен имейл адрес и устройство, което позволява правилното попълване на електронните формуляри. За да сключи Договор за покупко-продажба, Клиентът трябва да има активен e-mail адрес, а в определени случаи и клавиатура или друго устройство, което позволява правилното попълване на електронните формуляри;

ш)          ПОРЪЧКА - заявяване, представено на Продавача от Клиента, по-специално в електронен вид, посочващо избрания Продукт или Продукти, за които Клиентът подава оферта за сключване на Договор за продажба, както и съдържащо данните на Клиента, необходими за сключването и изпълнението на Договора за продажба. В рамките на една Поръчка Клиентът може да подаде няколко оферти за закупуване на Продукта.

 

II.              ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.          Правилникът е адресиран както до Клиенти, които са Потребители, така и до Предприемачи.

2.          Приемането на Правилникът е доброволно, но е необходимо за създаване на Акаунт, извършване на Поръчки и сключване на Договори за продажба, а може да се наложи и при използване на други Електронни услуги, предоставени от Продавача.

3.          Клиентът може да прави Поръчки без да е необходимо да създава акаунт.

4.          Информацията, представена в Онлайн магазина и в Бюлетина е само покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс на Полша, отправено от Продавача към клиентите, а не оферта в съответствие с разпоредбите на Гражданския кодекс.

5.          Използването на Електронни услуги като услуги, предоставяни по електронен път, е свързано с типични заплахи за предаването на данни през Интернет, като разпространение на данни на Клиента, неоторизиран достъп до тях или загуба на данните на Клиента. Продавачът и клиентът са длъжни да предприемат стъпки за минимизиране на тези рискове. Продавачът, по-специално, прилага съответната сигурност, посочена в Правилника, като Клиентът е длъжен да не разкрива Логина/Потребителското име и Паролата си на неупълномощени лица.

6.          Използването на Онлайн магазина, в частност използването на Електронни услуги и сключването на договори за покупко-продажба, е възможно при условие, че са изпълнени Техническите изисквания от крайното устройство и използваната от Клиента телеинформационна система.

7.          Използването на Онлайн магазина чрез уеб браузър или мобилно приложение, включително извършване на Поръчки, може да бъде свързано с необходимостта от извършване на разходи за свързване с Интернет (такса за пренос на данни), в съответствие с тарифния план на доставчика на услуги, използван от клиента.

8.          Продавачът може да повери на подизпълнители изпълнението на определени задължения или ежедневната работа на Онлайн магазина. Продавачът полага всички усилия да гарантира, че това не засяга обхвата и качеството на Електронните услуги. 

9.          Продавачът може да предоставя на Клиента други допълнителни услуги при условията, регулирани в отделни наредби. 

 

III.              ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

1.          Продавачът, чрез Онлайн магазина, предоставя безплатно на клиентите следните електронни услуги: 

a)          Профил;

б)          съхраняване и споделяне на историята на поръчките с Клиента чрез Профила му;

в)          предоставяне на възможност на Клиентите да правят Поръчки и да сключват Договори за продажба при условията, определени в Правилника;

г)           възможност на използването на Количката; 

д)          възможност на преглед на Съдържанието на Онлайн магазина; 

e)          възможност за създаване на списък с любими продукти; 

ж)          информиране за наличността на Продукти; 

з)           Бюлетин;

и)           в случай на Мобилното приложение: (i) представяне на текущи известия директно на екрана на мобилното устройство, (ii) представяне на избрани Продукти в офертата на Онлайн магазина, (iii) добавяне на любими Продукти в клипборда.

2.          Договорът за предоставяне на услуги се сключва при едновременното изпълнение на следните условия: (i) Клиентът успешно попълва и приема (изпраща на Продавача) регистрационната форма за създаване на Профил, (ii) приема Правилника и (iii) Клиентът потвърждава сключването на Договора за предоставяне на услуги, като щракне върху линка за активиране, изпратена от Продавача на имейл адреса, предоставен от Клиента при регистрацията. Профилът се предоставя безплатно за неопределен период от време.

3.          Продавачът може да откаже да регистрира акаунт, ако Клиентът наруши разпоредбите на т. 6 буква a, б, в, е, ж описани по-долу. 

4.          Използването на Количката започва, когато Клиентът добави първия Продукт в Количката. Количката е с еднократен характер, предоставя се безплатно и приключва, когато Клиентът направи или престане да прави Поръчка чрез нея. В зависимост от наличните функционалности, количката може да запомни информацията за избраните от Клиента продукти и след края на сесията на браузъра, но не гарантира наличието на копия на избраните от Клиента продукти, за да позволи Поръчката да бъде направена на по-късно.

5.          За да започне предоставянето на услугата Бюлетин, Клиентът е длъжен да даде съгласието си за получаване на търговска информация и да приеме правилника, свързан с услугата Бюлетин, като постави отметка в съответното квадратче (поле за отметка) или щракне върху съответния бутон и предостави своя имейл адрес в съответното поле на уебсайта на Магазина или на Мобилното приложение и след това щракне върху линка за активиране, изпратен на посочения имейл адрес (момента на стартиране на услугата Бюлетин). Клиентът може също така да се съгласи да получава бюлетина чрез SMS, като предостави своя мобилен телефонен номер, като постави отметка в подходящото квадратче (поле за отметка) като част от Онлайн магазина, включително като част от Мобилното приложение, или щракне върху съответния бутон.

6.          Клиентът се задължава по-специално да:

a)          да предостави при Поръчката и като част от Профила само реални, актуални и всички необходими клиентски данни, а в случай на тяхната промяна, незабавно да актуализира данните, включително и личните данни, предоставени на Продавача от Клиента във връзка с сключването на Договора за продажба или използването на Електронни услуги; 

б)          да използва Електронните услуги по начин, който не пречи на функционирането на Продавача, Онлайн магазина или Мобилното приложение, както и да изтегля Мобилното приложение само от законни източници;

в)          използва Електронните услуги по начин, съобразен с нормативните актове и разпоредбите на правилника, както и с общоприетите норми на дадено общество;

г)          да запази поверителността на логина и паролата, по-специално да не ги разкрива на неупълномощени лица. Продавачът не носи отговорност по-специално за загуба на данни или достъп до данни, съхранявани в Профил, в резултат на нарушаване на горното задължение от страна на Клиента;

д)          своевременно плащане на Цената и други разходи, договорени от Клиента и Продавача в пълен размер; 

е)           да не предоставя каквото и да е съдържание, забранено от правни актове в Онлайн магазина или Мобилното приложение, по-специално съдържание, което нарушава имуществените авторски права на трети лица или техните лични права;

ж)          да не предприема действия като: (i) изпращане или публикуване на непоискана търговска информация в Онлайн магазина или мобилното приложение или публикуване на съдържание, което нарушава Закона (забрана за поставяне на незаконно съдържание), (ii) предприемане на ИТ дейности или други дейности, насочени към въвеждане на информация, която не е предназначена за Клиента, включително данни на други Клиенти, или намеса в Правилника или техническите аспекти на функционирането на Онлайн магазина или Мобилното приложение, (iii) неоторизирана промяна на Съдържанието, предоставено от Продавача, по-специално цените или описанията на Продуктите, предоставени в Онлайн магазина.

7.          Продавачът може по технически причини временно, но не по-дълго от 48 часа, да деактивира някои функции на Онлайн магазина с цел подобряването му, добавяне на услуги или извършване на поддръжка. Продавачът ще положи всички усилия да информира за технически прекъсвания, като постави подходящо съобщение на началната страница на Онлайн магазина.

8.          Клиентът може да прекрати Договора за обслужване по всяко време. Декларацията за прекратяване на Договора за предоставяне на услуги, подадена от Клиента, може да бъде подадена по-специално чрез изпращане на съдържанието му на имейл адреса, например писмено на адрес SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Wrocławska 17B / 15-16, 65-427 Zielona Góra или на имейл адрес: contact@sportano.bg. Прекратяването на Договора за предоставяне на услуги не засяга изпълнението на вече сключените Договори за продажба.

9.          Продавачът може да прекрати Договора за предоставяне на Услуги по следните важни причини:

a)          начинът на използване на Електронните услуги е в противоречие с принципите и целта на Онлайн магазина;

б)          дейността на Клиента е в противоречие с приложимите морални норми, подбужда към насилие или извършване на престъпление, както и ако нарушава правата на трети лица;

в)          Клиентът наруши разпоредбите на раздел III, т. 6 от правилника.

10.       Декларацията за прекратяване на Договора за предоставяне на услуги, направена от Продавача, ще бъде изпратена на имейл адреса, предоставен от Клиента.

11.       Срокът за предизвестие за Договора за предоставяне на услуги за всяка страна е 14 дни. Прекратяването на Договора за предоставяне на услуги от която и да е от страните е равносилно на изтриване на Профила.

12.       Продавачът може да даде възможност на Клиента да изтегли мобилното приложение на мобилно устройство безплатно от онлайн магазини с мобилни приложения (напр. Apple App Магазин или Google Play). 

13.       Мобилното приложение се свързва с Онлайн магазина чрез Интернет. Клиент, който иска да използва мобилното приложение, трябва да премине през следните етапи:

a)          запознаване и приемане на правилника на един от магазините, посочени в т. 12 по-горе;

б)          изтегляне на Мобилното приложение от един от магазините, посочени в точка 12 по-горе;

в)          инсталиране на Мобилното приложение на мобилно устройство. 

14.       Мобилното приложение може да използва технология, която съхранява и осъществява достъп до идентификатора на клиента, позволявайки на мобилното приложение да работи офлайн, както и запазване на предпочитанията на нерегистрирания Клиент (което може да включва достъп до паметта на мобилното устройство). Мобилното приложение съхранява идентификатора на клиента, докато клиентът отново влезе в мобилното приложение или докато мобилното приложение не бъде деинсталирано от мобилното устройство.

15.       Ако Клиентът желае да използва функционалността на Мобилното приложение, посочена в раздел III, т. 1 буква з) и по-горе, може да се наложи Клиентът да изрази своето доброволно съгласие с мобилното приложение, за да получи достъп до някои функции на мобилното устройство, като да даде доброволното си съгласие за получаване на push известия или да предостави на Продавача информация за предпочитанията на Клиента. Клиентът може по всяко време да оттегли посочените по-горе съгласия или да деинсталира (премахне) Мобилното приложение от мобилното си устройство.

16.       Жалби и рекламации, свързани с електронните услуги, могат да се подават, например, в писмен вид на адрес SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Wrocławska 17B / 15-16, 65-427 Zielona Góra или на имейл адрес: contact@sportano.bg. При подаване на жалба/рекламация е препоръчително да се опишат причината за нея, искането на Клиента и данните за контакт на Клиента – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията. Продавачът разглежда рекламацията в 30-дневен срок от датата на подаването й, освен ако в нормативните актове не е предвиден друг срок.

 

IV.              СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА 

 

1.          Продавачът дава възможност на Клиентите да правят Поръчки на уебсайта на Онлайн магазина и чрез Мобилното приложение. Като част от развитието на предоставяните услуги, Продавачът може да въведе допълнителни методи за правене на Поръчки чрез средства за комуникация от разстояние.

2.          Основните характеристики на услугата, свързани предмета на услугата и начина на комуникация с Клиента, са посочени на страницата на всеки Продукт.

3.          Клиентът прави Поръчка в Онлайн магазина в следните стъпки: 

a)          добавяне на избрани продукти в количката и преминаване към формата за поръчка, за да попълни подробни данни;

б)          попълване на Формуляр за поръчка с необходимите данни за сключването и изпълнението на Договора за продажба. Предоставянето на правилен ДДС (NIP) номер е необходимо на етапа на подаване на Поръчката, ако Клиентът желае да получи фактура с ДДС; в противен случай фактурата с ДДС не може да бъде издадена от Продавача;

в)          избор на начин на плащане, възможни допълнителни услуги и избор на начин на доставка;

г)           приемане на Правилника чрез избиране на съответното квадратче за отметка - на този етап на Клиента ще бъде представено резюме на Поръчката; 

д)          изпращане на Поръчката от Клиента до Продавача чрез съответния бутон; 

e)          в случай на плащане чрез външен доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъде пренасочен към неговия уебсайт, за да извърши плащането. 

4.          В отговор на получената Поръчка Продавачът изпраща на Клиента имейл, потвърждаващ приемането на Поръчката и започването на нейната верификация.

5.          След потвърждаване на Поръчката, Продавачът изпраща имейл до Клиента с:

a)          потвърждение за приемане на една или повече индивидуални оферти, подадени като част от Поръчката, или

б)          информация, че не е възможно да се приемат всички оферти на Клиента, включително определени форми на плащане или доставка или допълнителни услуги, поради важни причини, по-специално поради липса на количества от Продукта или липса на плащане за Поръчката или нарушение на Клиента на на раздел III, т. 6 от правилника.

6.          Договорът за продажба се сключва след получаване от Клиента на съобщението на Продавача, посочено в т. 5 буква а) и по-горе в обхвата на Продуктите, посочени в тях.

7.          Общата стойност на Поръчката включва Цената, разходите за доставка и евентуално допълнителни разходи, напр. в случай на използване на допълнителни услуги. Клиентът се информира за общата стойност на Поръчката при извършване на Поръчката, включително и изразяването на желанието на Клиента да бъде обвързан от Договор за продажба.

8.          Промоции, които са в сила в Онлайн магазина, не могат да се комбинират, освен ако условията на действащите в момента промоции не предвиждат друго.

 

V.              ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА

 

1.          Доставката на продукта е възможна само на територията на Република Полша.

2.          Наличните начини за доставка на Продукта се представят на Клиента в сайта на Онлайн магазина и Мобилното приложение, както и когато Клиентът направи Поръчка.

3.          Наличните методи за доставка могат да зависят от избрания начин на плащане или Продукта, те могат да се променят в случай на подаване на няколко Поръчки едновременно, по-специално поради продуктите, обхванати от тях.

4.          Доставката на Продукта до Клиента се заплаща, като сумата на окончателното плащане може да зависи от избрания от Клиента Продукт. Продавачът може в избрано от него време да зададе прага за минималната стойност на Поръчката, за която доставката на Продуктите, обхванати от Договора за продажба, е безплатна.

5.          Срокът на датата на доставка на Продукта до Клиента (дата на доставка) се определя от момента на изготвяне на Поръчката за изпращане от Продавача и времето на доставка на Продукта от превозвача. Датата на доставка се брои от датата (i) на сключване на договора за продажба, посочен в раздел IV т. 6 по-горе (в случай на наложен платеж), или (ii) плащане по банков път на Продавача (в случай на плащане чрез банков превод, електронно плащане или плащане с карта), но не е по-дълъг от 14 работни дни, освен ако в описанието на даден продукт или при извършване на поръчката не е посочена друга дата. Ако една поръчка е направена едновременно за няколко продукта с различни дати на доставка, срокът на доставка е най-дългият посочен. 

6.          Времето на доставка на Продукта от превозвача зависи от избрания от Клиента начин на доставка и е представен на сайта на Онлайн магазина и в Мобилното приложение. 

 

VI.              ПЛАЩАНЕ ЗА ПРОДУКТА

 

1.          Продавачът предоставя на Клиента различни методи на плащане съгласно Договора за продажба. Наличните начини на плащане се представят на Клиента в сайта на Онлайн магазина и Мобилното приложение, както и когато Клиентът направи Поръчка.

2.          Наличните методи на плащане могат да зависят от начина на доставка или избрания от Клиента продукт. Наличните методи на плащане също могат да се променят, когато направите няколко Поръчки едновременно. Разплащанията по транзакции с електронни плащания и платежни карти се извършват по избор на Клиента чрез оторизирани външни доставчици на платежни услуги.

3.          Ако Продавачът не получи плащането от Клиента, който е избрал плащане предварително, Продавачът може да се свърже с него, за да му напомни за плащането, включително чрез изпращане на имейл. Неизвършване на плащането от Клиента в рамките на 3 работни дни от извършване на Поръчката чрез избор на плащане чрез Традиционен превод и в рамките на 24 часа чрез избор на плащане чрез предплащане, а след това в рамките на посочената допълнителна дата ще доведе до липса на приемане на поръчката на Клиента. 

4.          Ако Клиентът е избрал плащане при доставка, той е длъжен да извърши плащането при получаването на Продукта. Отказът за получаване на Продукта е условие за прекратяване на Договора за продажба.

5.          Предприемачът упълномощава Продавача да издава фактури без подпис на получателя и се съгласява с изпращането им, включително споделянето им, в електронен вид.

 

VII.              ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ

 

1.          Основанието и обхватът на отговорността на Продавача към Потребителя, ако продаваният продукт има физически или правен дефект (законна гаранция), са посочени в разпоредбите на Гражданския кодекс на Полша, в частност в чл. 556 и следващите от Гражданския кодекс.

2.          Продуктите, предлагани като част от Онлайн магазина, могат да бъдат обхванати от гаранцията на производителя. След това подробните условия на гаранцията и нейната продължителност са посочени в гаранционната карта, издадена от поръчителя и приложена към Продукта.

3.          Продавачът се задължава да предостави на Потребителя Продукт без дефекти.

4.          Рекламация, свързана с закупения Продукт, може да бъде подадена от Потребителя, по-специално писмено на следния адрес: SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra или чрез e-mail: contact@sportano.bg. Обикновено е препоръчително да доставите Продукта на Продавача заедно с рекламацията, за да позволи на Продавача да го разгледа.

5.          Ако продаденият продукт има дефект, Потребителят може, като вземе предвид разпоредбите на Гражданския кодекс:

a)          да подаде декларация за намаляване на цената или оттегляне от Договора за продажба, освен ако Продавачът незабавно и без ненужни неудобства за Потребителя не замени дефектния Продукт с Продукт без дефекти или не отстрани дефекта. Намалената цена следва да остане пропорционална на цената, произтичаща от договора, в който стойността на Продукта с дефект остава на стойността на Продукта без дефекта. Потребителят не може да се откаже от договора, ако дефектът на Продукта е незначителен; 

б)          да изиска замяна на Продукта с Продукт без дефекти или отстраняване на дефекта. Продавачът се задължава да замени дефектния продукт с продукт без дефекти или да отстрани дефекта в разумен срок без ненужни неудобства за Потребителя.

6.          Потребителят може, вместо отстраняване на дефекта, предложено от Продавача, да поиска замяна на продадения продукт за такъв без дефекти, или вместо замяна на Продукта, да поиска дефектът да бъде отстранен, освен ако това е невъзможно да приведе Продукта в съответствие с договора по избрания от Потребителя вид или ще изисква прекомерни разходи в сравнение с предложения метод от Продавача. При оценка на превишението на разходите се взема предвид стойността на Стоката без дефекти, вида и значимостта на констатирания дефект, както и неудобството, на което в противен случай би бил изложен Потребителят.

7.          Продавачът препоръчва Потребителят да предостави в описанието на рекламацията: (i) информация и обстоятелства относно предмета на рекламацията, по-специално вида и датата на дефекта; (ii) да подаде метод за привеждане на Продукта в съответствие с Договора за продажба или декларация за намаляване на цената или оттегляне от Договора за продажба; и (ii) данни за контакт на лицето, подало жалбата – това ще улесни и ускори разглеждането на жалбата от Продавача. Изискванията, посочени в предходното изречение, са само препоръки и не засягат ефективността на жалбите, подадени без тях.

8.          Продавачът ще отговори на жалбата на Потребителя незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаването му. Ако Потребителят е поискал замяна на артикула или отстраняване на дефекта, или е подал декларация за намаление на цената, в която е посочена сумата, с която Цената следва да бъде намалена, и Продавачът не е отговорил на това искане в рамките на 14 дни, се счита че е счел искането за основателно.

9.          Ако е необходимо да се достави Продукта на Продавача, за да отговори от Продавача на рекламацията на Потребителя или да се упражнят правата на Потребителя по гаранцията, Потребителят е длъжен да достави Продукта за сметка на Продавача на адрес SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra. Ако обаче поради вида на дефекта, вида на Продукта или начина на неговото инсталиране, доставката на Продукта от Потребителя би била невъзможна или прекомерно затруднена, Потребителят може да бъде помолен да предостави Продукта на разположение на Продавача, след предварителна уговорка, на мястото, където се намира Продуктът, или може да бъде помолен да предостави на Продавача снимки на Продукта.

10.       Продавачът носи отговорност съгласно гаранцията, ако се установи физически дефект в рамките на две години от датата на доставка на Продукта на Потребителя. Искът за отстраняване на дефекта или замяна на Стоката с бездефектен изтича след една година от датата на констатиране на дефекта, но в случай на закупуване на Продукта от Потребителя - давностният срок не може да изтече преди изтичането на срока, посочен в първо изречение.

 

VIII.              ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕТОДИ ЗА УРЕЖДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ И ПРОЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

 

1.          Използването на извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и проявяване на претенции е доброволно. Следните разпоредби са информативни и не представляват задължение на Продавача да използва извънсъдебно разрешаване на спорове. Декларацията на Продавача за съгласие или отказ да участва в извънсъдебното разрешаване на потребителски спорове се представя от Продавача на хартиен или друг траен носител, ако спорът не е разрешен в резултат на подадената от Потребителя жалба.

2.          Принципите на водене на производството по извънсъдебно уреждане на потребителски спорове и задълженията на предприемачите в тази връзка са посочени отделно в приложимите законови разпоредби. Подробна информация за използването от страна на Потребителя на извънсъдебни методи за жалба и обезщетение и Правилникът за достъп до тези процедури може да бъде налична в офисите и на уебсайтовете на областните (общинските) КЗП, социални организации, чиито законови задачи включват защита на потребителите, по-специално също на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

3.          Потребителят има следните примерни възможности за използване на извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и обезщетение:

a)          Потребителят има право да се обърне към арбитражен потребителски съд, посочен в чл. 37 от Закона за търговската инспекция от 15 декември 2000 г. с искане за разрешаване на спор, произтичащ от сключения договор за покупко-продажба;

б)          Потребителят има право да се обърне към областния инспектор на КЗП, съгласно чл. 36 от Закона за търговската инспекция от 15 декември 2000 г. с искане за образуване на производство по медиацията за извънсъдебното уреждане на спор между Потребителя и Продавача;

в)          Потребителят може да получи безплатна помощ при разрешаване на спор между Потребителя и Продавача, като използва и безплатната помощ на областната (общинската) КЗП или социална организация, чиито уставни задачи включват защита на потребителите;

г)          Потребителят може да подаде жалба чрез интернет платформата за ОРС: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Платформата за ОРС също е източник на информация за формите на извънсъдебно разрешаване на спорове, които могат да възникнат между предприемачи и потребители.

 

IX.              ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

 

1.          Потребител, който е сключил договор от разстояние, може да се откаже от него, без да посочва причина и без да прави други разходи, освен предвидените в закона, в рамките на: 

a)          14 дни от датата, посочена в т. 5 по-долу („Законово право на отказ“);

б)          от 15-ия до 30-ия ден от деня по т. 5 по-долу („Договорно право на отказ“). 

2.          За да спази крайния срок, достатъчно е Потребителят да подаде заявление до Продавача преди изтичането му. Потребителят може да подаде всяко еднозначно заявление, в което ще информира за своето оттегляне от Договора за продажба. Декларацията за отказ от Договора за продажба може да бъде подадена например писмено на следния адрес: SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Wrocławska 17B / 15-16, 65-427 Zielona Góra или по електронна поща на адрес contact@sportano.bg, или чрез съответната функция на Онлайн магазина. В случай на отказ от договор от разстояние, договорът се счита за невалиден.

3.          В ситуация, в която Потребителят избере електронната форма на отказ от Договора за продажба, Продавачът е длъжен да изпрати на Потребителя потвърждение за получаване на декларацията за отказ от Договора за продажба. 

4.          Потребителят може да използва образеца на формуляр за отказ, приложен като Приложение 1 към Правилника, но това не е задължително. Продавачът изисква добавяне на номера на поръчката или фактурата в декларацията за отказ - това може да ускори обработката на подадената декларация за отказ.

5.          Периодът за отказ от Договора за продажба започва да тече от датата на приемане на Продукта от Потребителя или трета страна, посочена от него, различна от превозвача, и в случай на Договор за продажба, който:

a)          oобхваща много Продукти, които се доставят отделно, на партиди или на части - от приемането на последния Продукт, партида или част, ил

б)          се състои в циклична доставка на Продукти за определен период от време - от приемането на първия от Продуктите.

6.          Продавачът се задължава незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на заявлението на Потребителя за отказ от договора, да върне на Потребителя всички направени от него плащания, включително разходите за доставка на Продукта (освен за допълнителни разходи, произтичащи от избрания от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод на доставка, наличен в Онлайн магазина). Ако Потребителят е избрал начин за доставка на Продукта, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, наличен в Онлайн магазина, Продавачът не е длъжен да възстанови на Потребителя допълнителни разходи, направени от него в размер, надвишаващ стойността на най-евтиния стандартен метод за доставка. 

7.          Продавачът възстановява плащането, като използва същия метод на плащане, използван от Потребителя, освен ако Потребителят изрично не се е съгласил с различен метод на връщане, който не включва никакви разходи за него. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, той може да задържи възстановяването на плащанията, получени от Потребителя, докато Продуктът не бъде върнат или Потребителят не предостави доказателство за връщането му, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

8.          Потребителят е длъжен незабавно, не по-късно от 14 дни от датата, на която се е оттеглил от Договора за продажба, да върне Продукта на Продавача или да го предаде на лице, упълномощено от Продавача за вземане, освен ако Продавачът е предложил сам да вземе Продукта. Потребителят покрива всички преки разходи по връщането на Продукта като отказ от договора, т.е. по-специално разходите за опаковане, обезопасяване и изпращане на Продукта. За да спази крайния срок, е достатъчно да върнете Продукта преди изтичането му. Потребителят връща продукта на следния адрес: SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra.

9.          В случай на законово право на отказ, Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на Продукта в резултат на използването му по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на продукта. Договорното право на отказ се предоставя на Потребителя само по отношение на Продукти, които нямат следи от употреба, са пълни и неповредени. Потребителят губи договорното право на отказ, ако използва Продукта по начин, който надхвърля необходимото за установяване на неговия характер, характеристики и функциониране.

10.       Правото на отказ от договор от разстояние не се полага на Потребителя във връзка с договори: (i) за предоставяне на услуги, ако Продавачът е предоставил изцяло услугата с изричното съгласие на Потребителя, който е бил информиран преди услугата да започне, че след като Продавачът е предоставил услугата, той губи правото си да се откаже от договора; (ii) в който предмет на услугата е продукт, произведен по спецификация на Потребителя или служещ за задоволяване на индивидуалните му нужди; (iii) в който предмет на услугата е Продукт, който се влошава бързо или има кратък срок на годност; (iv) при който предмет на услугата е Продукт, доставен в запечатана опаковка, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат поради здравни или хигиенни причини, ако опаковката е отворена след доставка; (v) при които предмет на услугата са Продукти, които след доставка, поради своето естество, са неразривно свързани с други неща; (vi) в която Потребителят изрично е поискал от Продавача да дойде при него за спешен ремонт или поддръжка; ако Продавачът предоставя допълнителни услуги, различни от поисканите от Потребителя, или предоставя Продукти, различни от резервни части, необходими за ремонт или поддръжка, Потребителят има право да се откаже от договора по отношение на допълнителни услуги или Продукти; (vii) при които предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърен софтуер, доставени в запечатана опаковка, ако пакетът е отворен след доставката; (viii) за доставка на цифрово съдържание, което не е запазено на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след информиране на Продавача за загубата на правото на отказ от договора договор.

 

X.              ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.          Продавачът е администратор на личните данни на Клиентите. Продавачът прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на обработваните лични данни.

2.          Предоставянето на лични данни от Клиента е доброволно, но необходимо за извършване на Поръчка, сключване и изпълнение на Договора за продажба, както и за използване на Електронните услуги, по-специално под формата на Профил.

3.          Подробна информация относно обработката на личните данни на Клиента може да бъде намерена в Политиката за поверителност и бисквитки. 

 

XI.              ЛИЦЕНЗ

 

1.          Всички и изключителни права върху Съдържанието, публикувано като част от Онлайн магазина от Продавача или неговите контрагенти, по-специално графични елементи, лога, имена, софтуер (включително мобилното приложение) и права на база данни са законово защитени и са предоставени на Продавача или на субекти, които си сътрудничат с Продавача. Клиентът има право да използва Съдържанието безплатно, както и да използва Съдържанието, публикувано в съответствие с приложимото законодателство и вече разпространявано от други Клиенти като част от Онлайн магазина и Мобилното приложение, само доколкото е необходимо за правилното използване на онлайн магазина и мобилното приложение, без териториални ограничения. 

2.          Използването на Съдържанието (включително мобилното приложение) в обхват, различен от предвидения в раздел XI от Правилникът, е възможно само въз основа на изрично предварително съгласие, предоставено от упълномощено лице, в писмена форма, в противен случай се счита за неправомерно.

3.          Клиентът, като поставя каквото и да е съдържание като част от Онлайн магазина или мобилното приложение, предоставя на Продавача неизключителен, безплатен лиценз за използване, запис, промяна, изтриване, допълване, публично изпълнение, публично показване, възпроизвеждане и разпространение на това съдържание, без териториални ограничения. Това право включва правото за предоставяне на подлицензи до степента, оправдана от прилагането на Договора за услуга или Договора за продажба, както и разрешението за упражняване самостоятелно или чрез трети страни на сублицензи в областта на разработване, адаптиране, модифициране и превод на произведението по смисъла на Закона за авторското право на Полша и сродните му права от 4 февруари 1994 г. В случай, че Клиентът няма право да предоставя лицензите, посочени в тази т. 2, Клиентът се задължава да получи такива подходящи лицензи за Продавача.

4.          Веднага след като Мобилното приложение бъде инсталирано на мобилното устройство на Клиента, Продавачът предоставя на Клиента неизключителен лиценз за използване на Мобилното приложение, включително възпроизвеждането на Мобилното приложение само във връзка с изтеглянето му на мобилното устройство и инсталирането и стартирането на Мобилното приложение на мобилното устройство на Клиента. Клиентът може да инсталира Мобилното приложение на произволен брой мобилни устройства на Клиента, но е възможно да инсталира само едно копие на Мобилното приложение на едно мобилно устройство. 

5.         Клиентът няма право по-специално да превежда, адаптира, променя оформлението или да прави каквито и да било други промени в Онлайн магазина и Мобилното приложение, освен в случаите, предвидени в приложимото законодателство.

 

XII.              РАЗПОРЕДБИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

 

1.          Разпоредбите на раздел XII от Правилника се прилагат само за Предприемачите и имат предимство пред останалите разпоредби на Правилника.

2.          Продавачът има право да се откаже от сключения с Предприемача договор за покупко-продажба в срок от 14 дни от датата на сключване на даден договор. Такова оттегляне може да стане без посочване на причина и Предприемачът не може да предявява никакви искове срещу Продавача поради тази причина.

3.          Продавачът има право да ограничи начините на плащане, достъпни за Предприемачите, както и да изисква предплащане на Цената изцяло или частично. Това право е независимо от метода на плащане, избран от Предприемача.

4.          При пускане на Продукта от Продавача на превозвача, ползите и тежестите, свързани с Продукта и рискът от случайна загуба или повреда на Продукта, се прехвърлят на Предприемача. Продавачът не носи отговорност за загуба, дефект или повреда на Продукта, произтичащи от приемането му за транспорт до предаването му на Предприемача и за забавяне при транспортирането на пратката.

5.          Отговорността на Продавача по законовата гаранцията на Продукта към Предприемача е изключена.

6.          Продавачът може да прекрати сключения с Предприемача Договор за предоставяне на услуги незабавно и без да посочва причини, като изпрати на Предприемача подходящо заявление под каквато и да е форма.

7.          Продавачът, както и неговите служители, упълномощени представители и пълномощници не носят отговорност пред Предприемача, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или пълномощници за каквито и да било вреди, включително пропуснати ползи, включително непозволено увреждане (освен ако е абсолютно обвързващо законово разпоредбите предвиждат друго), освен ако вредата е причинена умишлено от тях.

8.          Ако отговорността на Продавача, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници е определена, тази отговорност към Предприемача, който не е Потребител, независимо от правното му основание, се ограничава до размера на платената Цена и разходите за доставка съгласно последния договор за продажба обаче не повече от 5000 PLN - както като част от една претенция, така и за всички сумирани претенции. 

9.          Обстоятелството, че действието или бездействието, от което е възникнала вредата, е неизпълнение или ненадлежно изпълнение на задължение, изключва претенциите на Предприемача за обезщетение за вреди поради непозволено действие.

10.       Всички спорове, възникнали между Продавача и Предприемача, се внасят до съда, който належащ към адреса на седалището на Продавача.

11.       Продавачът, въз основа на общоприложими разпоредби на закона, може по всяко време да измени разпоредбите на Правилника, отнасящ се до Предприемачите.

12.       Разпоредбите на раздел XII от Правилника не се прилагат за Предприемачи, които са физически лица, извършващи стопанска дейност, сключващи договор с Продавача, пряко свързан с тяхната стопанска дейност, когато от съдържанието на този договор е видно, че той няма професионален характер за тях, произтичащ по-специално от предмета на тяхната стопанска дейност (КИД), посочен въз основа на разпоредбите за Централния регистър и информацията за стопанската дейност, с изключение на т. 5 по-горе. По-специално предприемачите, посочени в предходното изречение, имат право да се откажат от договора при условията, предвидени за Потребителя в раздел IX от Правилника.

 

XIII.              ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА

 

1.          Продавачът има право да изменя Правилника (с изключение на раздел XII. от Правилника, която се прилага за предприемачи и може да бъде променена по всяко време въз основа на общоприложимото законодателство) в случай на поне едно от следните важни причини (затворен каталог):

a)          промяна в закона, регулиращ продажбата на Продукти или предоставянето на електронни услуги от Продавача, засягаща взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между Клиента и Продавача, или промяна в тълкуването на горните разпоредби на закона като резултат от съдебни постановления, решения или препоръки на съответните служби или органи;

б)          промяна в начина на предоставяне на услуги единствено поради технически или технологични причини (в частност, актуализиране на Техническите изисквания, посочени в този правилник);

в)          промяна на обхвата или метода на предоставяне на услуги, за които се прилагат разпоредбите на Правилникът, чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне от Продавача на съществуващите функции или услуги, обхванати от Правилника;

г)          промяна в обхвата или метода на предоставяне на услуги от субекти, които си сътрудничат с Продавача, чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне от тези субекти на съществуващи функции или услуги, засягащи взаимните права и задължения между Клиента и Продавача.

2.          Ако бъдат направени промени в Правилника, Продавачът ще публикува уеднаквен текст на Правилника чрез споделяне на уебсайта на Онлайн магазина и в Мобилното приложение, както и чрез съобщение, изпратено на имейл адреса предоставено от Клиента при сключване на Договора за предоставяне на услуги, което Страните приемат за подаване на информация за промяната чрез средствата за електронна комуникация по начин, по който Клиентът може да прочете съдържанието му.

3.          Изменението на Правилника влиза в сила след 14 дни от датата на изпращане на информацията за промяната. В случай на Клиенти, които са сключили Договор за предоставяне на услуги, те имат право да прекратят Договора за предоставяне на услуги в рамките на 14 дни от датата на уведомяване за изменението на Правилника. Изменението на Правилника е без значение за Договорите за продажба, сключени от Клиента и Продавача преди изменението на Правилника.

 

XIV.              ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1.          Правилникът влиза в сила на 20.07.2022. 

2.          По въпроси, които не са обхванати от Правилника, се прилагат общоприложимите разпоредби на полското законодателство.

3.          Изборът на полското законодателство въз основа на Правилника не лишава Потребителя от защитата, предоставена му въз основа на разпоредби, които не могат да бъдат изключени в споразумението между Продавача и Потребителя.

4.          Съдържанието на Правилника се предоставя безплатно на Клиента като част от Онлайн магазина, както и като част от Мобилното приложение. 

5.          Затвърждаването, подсигуряването и споделянето на съществените разпоредби на сключения Договор за услуга се извършват чрез изпращане на съобщение по електронна поща на посочения от Клиента имейл адрес.

6.          Затвърждаването, подсигуряването, споделянето и потвърждението на съществени клаузи на сключения Договор за покупко-продажба става чрез изпращане на имейл на Клиента за потвърждение на направената Поръчка, нейната проверка и изпълнение. Продавачът предоставя на Клиента доказателство за покупка или ДДС фактура в електронен вид. Съдържанието на Договора за продажба, включително неговите основни разпоредби, се записва допълнително и се подсигурява в ИТ системата на Продавача. 

7.         Разпоредбите на този Правилник нямат за цел да изключват или ограничават правата на потребителите съгласно императивни разпоредби на закона, поради което Продавачът тълкува всички възможни съмнения в полза на Потребителя. 

 

Приложение № 1 - Примерен образец на формуляр за разтрогване на Договор 

(този формуляр трябва да бъде попълнен и изпратен само ако желаете да се откажете от договора) 


ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА РАЗТРОГВАНЕ НА ДОГОВОРА 

(този формуляр трябва да бъде попълнен и изпратен само ако желаете да се откажете от договора) 

 

Получател: 

SPORTANO.COM Sp. z o.o. ООД 

ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002, Zielona Góra, Полша (Poland) 

 

Аз/Ние (*) уведомявам/уведомяваме (*) за моето/нашето оттегляне от договора за продажба на следните продукти (*) договорa за доставка на следните продукти (*) договорa за изпълнение, свързана с извършването на следните продукти (*) / за предоставяне на следната услуга (*) 

 

Дата на сключване на договора (*) / на получаване (*) 

Име и фамилия на потребителя(ите) 

Адрес на потребителя(ите) 

Подпис на потребителя(ите) (само ако формулярът е изпратен на хартиен носител) 

 

Дата 

(*) Ненужното се зачерква 

 

 

 

ПРАВИЛНИК НА ОНЛАЙН МАГАЗИН SPORTANO.BG


Правилникът определя основните правила за използване на Онлайн магазина, на Електронните услуги, предоставяни от Продавача, както и правилата при правене на Поръчки и сключване и изпълнение на Договори за продажба. Целта му е да създаде ясна, безопасна и коректна връзка между участниците в сделката. Правилникът е важен, основен и необходим елемент от всяка транзакция в Онлайн магазина. Правилникът включва, също така, важна информация относно правата и задълженията на Клиента и Продавача. 
 
Правилникът се характеризира със специфичен официален език, отразяващ текста на приложимите правни/нормативни разпоредби. Това е необходимо, за да се избегнат ненужни съмнения относно начина на тълкуване на разпоредбите на документа. В случай на съмнения или въпроси относно съдържанието на Правилника, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти.

 
I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
III. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
V. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА
VI. ПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТА
VII. ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ
VIII. ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕТОДИ ЗА УРЕЖДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ И ПРОЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ
IX. ПРАВО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА
X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
XI. ЛИЦЕНЗ
XII. РАЗПОРЕДБИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ
XIII. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Използваните в Правилника термини с главни букви имат следните значения: 

a) ПРАВНИ АКТОВЕ - императивни законови разпоредби в сила към датата на сключване на Договора за предоставяне на услуги или Договора за продажба, включително всички промени, които ще настъпят по време на срока на тези договори, както и императивни законови разпоредби, които ще влязат в сила сила по време на срока на тези Договори;
б) МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ - мобилно приложение, което може да бъде предоставено на Клиента от Продавача, предназначено за инсталиране на мобилното устройство на Клиента и позволяващо по-специално използването на Онлайн магазина и Електронните услуги без необходимост от стартиране на уеб браузър;
в) ЦОК - Център за обслужване на клиенти на Продавача, чрез който е възможно да предоставим на нашите Клиенти информация, например за Продуктите, но също и за текущи промоции и за съдържанието на Правилника. Свързване с Центъра за обслужване на клиенти е възможно от понеделник до петък, 8-18 часа, на посочените телефони, e-mail адрес и чрез чата, посочени в раздел „ Контакт “ на сайта на Онлайн магазина, както и чрез използване на формуляра за контакт. Цената на обаждане към Центъра за обслужване на клиенти е колкото стандартен разговор- съгласно ценоразписа на съответния оператор;
г) ЦЕНА - брутната сума (включваща данък), посочена в полски злоти или в друга валута, дължима на Продавача за прехвърляне на собствеността върху Продукта на Клиента в съответствие с Договора за продажба. Цената не включва разходите за доставка, освен ако условията на текущите промоции, използвани от Магазина, не предвиждат друго;
д) РАБОТЕН ДЕН - един ден от понеделник до петък, без официалните празници;
е) ПАРОЛА - набор от буквено-цифрови знаци, необходими за оторизирането на достъпа до Профила, посочен от Клиента при създаване на Профил. Регистрацията на профил изисква еднократно въвеждане на паролата в съответствие с минимални изисквания. Клиентът е длъжен да пази паролата си в тайна (да не я разкрива на трети лица). Продавачът предоставя на Клиента множество опции за промяна на паролата. В зависимост от решението си, продавачът може да предостави на клиента механизъм на т. нар възстановяване на забравена парола;
ж) КЛИЕНТ - лице, което закупува Продукт чрез Онлайн магазина, сключва Договор за покупко-продажба или използва електронна услуга в съответствие с Правилника, което може да извършва правни действия с възможност ефективно да извършва конкретна дейност в онлайн магазина. Клиент, който е физическо лице с ограничена дееспособност, е длъжен да получи съответното съгласие от своя законен настойник за да сключи на Договор за услуги или Договор за покупко-продажба и да предостави такова съгласие по искане на Продавача, принципно Договора за Услуги и Договора за покупко-продажба, сключени чрез Онлайн магазина имат характер на договори, които се сключват ежедневно в дребни текущи случаи. Продавачът заявява, че в обосновани случаи сключването на Договора за покупко-продажба чрез Онлайн магазина ще бъде възможно само от лица над 18 години и притежаващи пълна правоспособност;
з) ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС - Закон от 23 април 1964 г. Граждански кодекс (т.е. Законодателен вестник на Полша от 2020 г., позиция 1740 с измененията);
и) ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което извършва правна сделка с предприемача, която не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност;
й) ПРОФИЛ - Електронна услуга, предоставена на Клиента като част от Онлайн магазина, позволяваща на Клиента да използва допълнителни функции. Клиентът получава достъп до акаунта, използвайки Логин/Потребителско име и свързаната с него парола. Клиентът влиза в профила си след регистрация в Онлайн магазина. Профилът позволява да запазвате и съхранявате информация за адресните данни на Клиента за доставка на Продукти, да проследявате статуса на Поръчката, дава достъп до хронологията на Поръчките, както и други услуги, предоставяни на Клиента от Продавача;
к) КОЛИЧКА - Електронна услуга, предоставена на Клиента като част от Онлайн магазина, по-специално позволяваща лесно правене на Поръчка за избран брой Продукти, представяща обобщение на Цената на отделните Продукти и общата Цена за всички Продукти. За да осигури високо качество на услугите, предоставяни от Продавача, Продавачът има възможност да въведе лимит на Продукти или лимит на общата Цена на Продуктите, които могат да бъдат добавени в рамките на една Поръчка. При надвишаване на зададения лимит, Клиентът ще бъде уведомен за това чрез съответното съобщение, показано в Онлайн магазина;
л) ЛОГИН/ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ - имейл адресът на Клиента, предоставен на Магазина при създаването на Профил;
м) БЮЛЕТИН - електронна услуга, която позволява на Клиента да получава търговска информация от Продавача, по-специално за Продукти, Онлайн магазина, включително новини и текущи промоции, на имейл адреса или телефонния си номер, предоставени от Клиента, с изрично съгласие от страна на Клиента (подробните правила за предоставяне на услугата Бюлетин са посочени в отделен правилник);
н) ПРОДУКТ - движима вещ, налична в офертата на Магазина, която е предмет на Договора за продажба между Клиента и Продавача, за заплащане на Цената, или предмет на Резервация. Всички Продукти, представени в Онлайн магазина са чисто нови;
о) ПРЕДПРИЕМАЧ - Клиент, който не е Потребител, който сключва Договор за покупко-продажба или Договор за предоставяне на услуги за целите, пряко или косвено свързани със стопанската или професионалната дейност;
п) ПРАВИЛНИК/СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ - този документ, уточняващ Правилникът за работа на Онлайн магазина, по-специално Правилникът за създаване на Акаунт, правене на Поръчки, сключване на Договори за продажба и използване на други услуги, предоставяни от Продавача чрез Онлайн магазина и Мобилното приложение за клиенти. Правилникът определя правата и задълженията на Клиента и Продавача. По отношение на услугите, предоставяни по електронен път, този правилник е наредбите, посочени в чл. 8 от Закона за предоставяне на електронни услуги на Полша от 18 юли 2002 г.;
р) ОНЛАЙН МАГАЗИН – управлявана от Продавача платформа, позволяваща на Клиента да прави Поръчки, да сключва Договори за продажба и да предоставя услуги от Продавача, достъпна на Интернет адрес: www.sportano.bg, както и чрез Мобилното приложение; 
с) ПРОДАВАЧ - SPORTANO.COM дружество с ограничена отговорност със седалище в Зельона Гура, Полша (ul. Wrocławska 17B / 15-16, 65-427 Zielona Góra), вписано в регистъра на предприемачите, воден от Окръжния съд в Зельона Гура, VIII търговски отдел на Националния съдебен регистър, под номер KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, акционерен капитал 10 050 000,00 PLN, уебсайт: www.sportano.bg, телефонен номер: +35924372690. (такса като за стандартно обаждане - съгласно ценоразписа на съответния оператор);
[Актуализиране на определението за Продавач поради промяна в наименованието на фирмата на Продавача и промяна на нейния акционерен капитал, считано от 28.11.2022 г.]
т) СЪДЪРЖАНИЕ - текстов, графичен или мултимедиен елемент (напр. информация за продукта, неговата снимка, описание), включително произведение по смисъла на Закона от 4 февруари 1994 г. за авторското право и сродните му права (публикуван в Държавен вестник на Полша, от 2019 г. позиция 1231, с изм.) и лицето на физическо лице, което се публикува и разпространява като част от Онлайн магазина или Мобилното приложение от Продавача;
у) ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА - договор за покупко-продажба по смисъла на Гражданския кодекс, относно продажбата на Стока от Продавача на Клиента срещу заплащане на Цената плюс допълнителни такси, включително разходи за доставка, чиито условия са посочени по-специално в Правилника. Договорът за продажба се сключва между Клиента и Продавача чрез средства за комуникация от разстояние, след като Продавачът приеме Поръчката при условията, определени в Правилника;
ф) ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА - услуга, предоставяна по електронен път по смисъла на Закона от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги от Продавача на Клиента чрез Онлайн магазина или Мобилното приложение, в съответствие с Правилника. Доколкото услугите се предоставят от субекти, които си сътрудничат с Продавача, съответните разпоредби относно Правилникът за използване на тези услуги могат да бъдат намерени в разпоредбите, уреждащи предоставянето на услуги от тези субекти;
х) ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - минимални технически изисквания, чието изпълнение е необходимо за използване на Онлайн магазина, включително на Електронни услуги, и за сключване на Договор за покупко-продажба чрез Онлайн магазина, т.е. наличие на компютър или друго устройство, свързано към Интернет (в случай на мобилно приложение - мобилно устройство) позволяващо плавно опресняване на уебсайтове, с минимална разделителна способност на екрана 1280 x 720 пиксела, оборудван с поне един от следните уеб браузъри: Chrome версия 94 и по-нова, Internet Explorer версия 11 и по-нова, Firefox версия 93 и по-нова, Edge версия 94 и по-нова, Safari версия 14 и по-нова, Opera версия 80 и по-нова, поддържащи Java Script и позволяващи бисквитки. За да използва Онлайн магазина, включително Електронните услуги, Клиентът трябва да има валиден/активен имейл адрес и устройство, което позволява правилното попълване на електронните формуляри. За да сключи Договор за покупко-продажба, Клиентът трябва да има активен e-mail адрес, а в определени случаи и клавиатура или друго устройство, което позволява правилното попълване на електронните формуляри;
ш) ПОРЪЧКА - заявяване, представено на Продавача от Клиента, по-специално в електронен вид, посочващо избрания Продукт или Продукти, за които Клиентът подава оферта за сключване на Договор за продажба, както и съдържащо данните на Клиента, необходими за сключването и изпълнението на Договора за продажба. В рамките на една Поръчка Клиентът може да подаде няколко оферти за закупуване на Продукта.


II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилникът е адресиран както до Клиенти, които са Потребители, така и до Предприемачи.
2. Приемането на Правилникът е доброволно, но е необходимо за създаване на Акаунт, извършване на Поръчки и сключване на Договори за продажба, а може да се наложи и при използване на други Електронни услуги, предоставени от Продавача.
3. Клиентът може да прави Поръчки без да е необходимо да създава акаунт.
4. Информацията, представена в Онлайн магазина и в Бюлетина е само покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс на Полша, отправено от Продавача към клиентите, а не оферта в съответствие с разпоредбите на Гражданския кодекс.
5. Използването на Електронни услуги като услуги, предоставяни по електронен път, е свързано с типични заплахи за предаването на данни през Интернет, като разпространение на данни на Клиента, неоторизиран достъп до тях или загуба на данните на Клиента. Продавачът и клиентът са длъжни да предприемат стъпки за минимизиране на тези рискове. Продавачът, по-специално, прилага съответната сигурност, посочена в Правилника, като Клиентът е длъжен да не разкрива Логина/Потребителското име и Паролата си на неупълномощени лица.
6. Използването на Онлайн магазина, в частност използването на Електронни услуги и сключването на договори за покупко-продажба, е възможно при условие, че са изпълнени Техническите изисквания от крайното устройство и използваната от Клиента телеинформационна система.
7. Използването на Онлайн магазина чрез уеб браузър или мобилно приложение, включително извършване на Поръчки, може да бъде свързано с необходимостта от извършване на разходи за свързване с Интернет (такса за пренос на данни), в съответствие с тарифния план на доставчика на услуги, използван от клиента.
8. Продавачът може да повери на подизпълнители изпълнението на определени задължения или ежедневната работа на Онлайн магазина. Продавачът полага всички усилия да гарантира, че това не засяга обхвата и качеството на Електронните услуги. 
9. Продавачът може да предоставя на Клиента други допълнителни услуги при условията, регулирани в отделни наредби. 


III. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

1. Продавачът, чрез Онлайн магазина, предоставя безплатно на клиентите следните електронни услуги: 

a) Профил;
б) съхраняване и споделяне на историята на поръчките с Клиента чрез Профила му;
в) предоставяне на възможност на Клиентите да правят Поръчки и да сключват Договори за продажба при условията, определени в Правилника;
г) възможност на използването на Количката; 
д) възможност на преглед на Съдържанието на Онлайн магазина; 
e) възможност за създаване на списък с любими продукти; 
ж) информиране за наличността на Продукти; 
з) Бюлетин;
и) в случай на Мобилното приложение: (i) представяне на текущи известия директно на екрана на мобилното устройство, (ii) представяне на избрани Продукти в офертата на Онлайн магазина, (iii) добавяне на любими Продукти в клипборда.

2. Договорът за предоставяне на услуги се сключва при едновременното изпълнение на следните условия: (i) Клиентът успешно попълва и приема (изпраща на Продавача) регистрационната форма за създаване на Профил, (ii) приема Правилника и (iii) Клиентът потвърждава сключването на Договора за предоставяне на услуги, като щракне върху линка за активиране, изпратена от Продавача на имейл адреса, предоставен от Клиента при регистрацията. Профилът се предоставя безплатно за неопределен период от време.
3. Продавачът може да откаже да регистрира акаунт, ако Клиентът наруши разпоредбите на т. 6 буква a, б, в, е, ж описани по-долу. 
4. Използването на Количката започва, когато Клиентът добави първия Продукт в Количката. Количката е с еднократен характер, предоставя се безплатно и приключва, когато Клиентът направи или престане да прави Поръчка чрез нея. В зависимост от наличните функционалности, количката може да запомни информацията за избраните от Клиента продукти и след края на сесията на браузъра, но не гарантира наличието на копия на избраните от Клиента продукти, за да позволи Поръчката да бъде направена на по-късно.
5. За да започне предоставянето на услугата Бюлетин, Клиентът е длъжен да даде съгласието си за получаване на търговска информация и да приеме правилника, свързан с услугата Бюлетин, като постави отметка в съответното квадратче (поле за отметка) или щракне върху съответния бутон и предостави своя имейл адрес в съответното поле на уебсайта на Магазина или на Мобилното приложение и след това щракне върху линка за активиране, изпратен на посочения имейл адрес (момента на стартиране на услугата Бюлетин). Клиентът може също така да се съгласи да получава бюлетина чрез SMS, като предостави своя мобилен телефонен номер, като постави отметка в подходящото квадратче (поле за отметка) като част от Онлайн магазина, включително като част от Мобилното приложение, или щракне върху съответния бутон.
6. Клиентът се задължава по-специално да:

a) да предостави при Поръчката и като част от Профила само реални, актуални и всички необходими клиентски данни, а в случай на тяхната промяна, незабавно да актуализира данните, включително и личните данни, предоставени на Продавача от Клиента във връзка с сключването на Договора за продажба или използването на Електронни услуги; 
б) да използва Електронните услуги по начин, който не пречи на функционирането на Продавача, Онлайн магазина или Мобилното приложение, както и да изтегля Мобилното приложение само от законни източници;
в) използва Електронните услуги по начин, съобразен с нормативните актове и разпоредбите на правилника, както и с общоприетите норми на дадено общество;
г) да запази поверителността на логина и паролата, по-специално да не ги разкрива на неупълномощени лица. Продавачът не носи отговорност по-специално за загуба на данни или достъп до данни, съхранявани в Профил, в резултат на нарушаване на горното задължение от страна на Клиента;
д) своевременно плащане на Цената и други разходи, договорени от Клиента и Продавача в пълен размер; 
е) да не предоставя каквото и да е съдържание, забранено от правни актове в Онлайн магазина или Мобилното приложение, по-специално съдържание, което нарушава имуществените авторски права на трети лица или техните лични права;
ж) да не предприема действия като: (i) изпращане или публикуване на непоискана търговска информация в Онлайн магазина или мобилното приложение или публикуване на съдържание, което нарушава Закона (забрана за поставяне на незаконно съдържание), (ii) предприемане на ИТ дейности или други дейности, насочени към въвеждане на информация, която не е предназначена за Клиента, включително данни на други Клиенти, или намеса в Правилника или техническите аспекти на функционирането на Онлайн магазина или Мобилното приложение, (iii) неоторизирана промяна на Съдържанието, предоставено от Продавача, по-специално цените или описанията на Продуктите, предоставени в Онлайн магазина.

7. Продавачът може по технически причини временно, но не по-дълго от 48 часа, да деактивира някои функции на Онлайн магазина с цел подобряването му, добавяне на услуги или извършване на поддръжка. Продавачът ще положи всички усилия да информира за технически прекъсвания, като постави подходящо съобщение на началната страница на Онлайн магазина.
8. Клиентът може да прекрати Договора за обслужване по всяко време. Декларацията за прекратяване на Договора за предоставяне на услуги, подадена от Клиента, може да бъде подадена по-специално чрез изпращане на съдържанието му на имейл адреса, например писмено на адрес SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Wrocławska 17B / 15-16, 65-427 Zielona Góra или на имейл адрес: contact@sportano.bg. Прекратяването на Договора за предоставяне на услуги не засяга изпълнението на вече сключените Договори за продажба.
9. Продавачът може да прекрати Договора за предоставяне на Услуги по следните важни причини:

a) начинът на използване на Електронните услуги е в противоречие с принципите и целта на Онлайн магазина;
б) дейността на Клиента е в противоречие с приложимите морални норми, подбужда към насилие или извършване на престъпление, както и ако нарушава правата на трети лица;
в) Клиентът наруши разпоредбите на раздел III, т. 6 от правилника.

10. Декларацията за прекратяване на Договора за предоставяне на услуги, направена от Продавача, ще бъде изпратена на имейл адреса, предоставен от Клиента.
11. Срокът за предизвестие за Договора за предоставяне на услуги за всяка страна е 14 дни. Прекратяването на Договора за предоставяне на услуги от която и да е от страните е равносилно на изтриване на Профила.
12. Продавачът може да даде възможност на Клиента да изтегли мобилното приложение на мобилно устройство безплатно от онлайн магазини с мобилни приложения (напр. Apple App Магазин или Google Play). 
13. Мобилното приложение се свързва с Онлайн магазина чрез Интернет. Клиент, който иска да използва мобилното приложение, трябва да премине през следните етапи:

a) запознаване и приемане на правилника на един от магазините, посочени в т. 12 по-горе;
б) изтегляне на Мобилното приложение от един от магазините, посочени в точка 12 по-горе;
в) инсталиране на Мобилното приложение на мобилно устройство. 

14. Мобилното приложение може да използва технология, която съхранява и осъществява достъп до идентификатора на клиента, позволявайки на мобилното приложение да работи офлайн, както и запазване на предпочитанията на нерегистрирания Клиент (което може да включва достъп до паметта на мобилното устройство). Мобилното приложение съхранява идентификатора на клиента, докато клиентът отново влезе в мобилното приложение или докато мобилното приложение не бъде деинсталирано от мобилното устройство.
15. Ако Клиентът желае да използва функционалността на Мобилното приложение, посочена в раздел III, т. 1 буква з) и по-горе, може да се наложи Клиентът да изрази своето доброволно съгласие с мобилното приложение, за да получи достъп до някои функции на мобилното устройство, като да даде доброволното си съгласие за получаване на push известия или да предостави на Продавача информация за предпочитанията на Клиента. Клиентът може по всяко време да оттегли посочените по-горе съгласия или да деинсталира (премахне) Мобилното приложение от мобилното си устройство.
16. Жалби и рекламации, свързани с електронните услуги, могат да се подават, например, в писмен вид на адрес SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Wrocławska 17B / 15-16, 65-427 Zielona Góra или на имейл адрес: contact@sportano.bg. При подаване на жалба/рекламация е препоръчително да се опишат причината за нея, искането на Клиента и данните за контакт на Клиента – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията. Продавачът разглежда рекламацията в 30-дневен срок от датата на подаването й, освен ако в нормативните актове не е предвиден друг срок.


IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

1. Продавачът дава възможност на Клиентите да правят Поръчки на уебсайта на Онлайн магазина и чрез Мобилното приложение. Като част от развитието на предоставяните услуги, Продавачът може да въведе допълнителни методи за правене на Поръчки чрез средства за комуникация от разстояние.
2. Основните характеристики на услугата, свързани предмета на услугата и начина на комуникация с Клиента, са посочени на страницата на всеки Продукт.
3. Клиентът прави Поръчка в Онлайн магазина в следните стъпки: 

a) добавяне на избрани продукти в количката и преминаване към формата за поръчка, за да попълни подробни данни;
б) попълване на Формуляр за поръчка с необходимите данни за сключването и изпълнението на Договора за продажба. Предоставянето на правилен ДДС (NIP) номер е необходимо на етапа на подаване на Поръчката, ако Клиентът желае да получи фактура с ДДС; в противен случай фактурата с ДДС не може да бъде издадена от Продавача;
в) избор на начин на плащане, възможни допълнителни услуги и избор на начин на доставка;
г) приемане на Правилника чрез избиране на съответното квадратче за отметка - на този етап на Клиента ще бъде представено резюме на Поръчката; 
д) изпращане на Поръчката от Клиента до Продавача чрез съответния бутон; 
e) в случай на плащане чрез външен доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъде пренасочен към неговия уебсайт, за да извърши плащането. 

4. В отговор на получената Поръчка Продавачът изпраща на Клиента имейл, потвърждаващ приемането на Поръчката и започването на нейната верификация.
5. След потвърждаване на Поръчката, Продавачът изпраща имейл до Клиента с:

a) потвърждение за приемане на една или повече индивидуални оферти, подадени като част от Поръчката, или
б) информация, че не е възможно да се приемат всички оферти на Клиента, включително определени форми на плащане или доставка или допълнителни услуги, поради важни причини, по-специално поради липса на количества от Продукта или липса на плащане за Поръчката или нарушение на Клиента на на раздел III, т. 6 от правилника.

6. Договорът за продажба се сключва след получаване от Клиента на съобщението на Продавача, посочено в т. 5 буква а) и по-горе в обхвата на Продуктите, посочени в тях.
7. Общата стойност на Поръчката включва Цената, разходите за доставка и евентуално допълнителни разходи, напр. в случай на използване на допълнителни услуги. Клиентът се информира за общата стойност на Поръчката при извършване на Поръчката, включително и изразяването на желанието на Клиента да бъде обвързан от Договор за продажба.
8. Промоции, които са в сила в Онлайн магазина, не могат да се комбинират, освен ако условията на действащите в момента промоции не предвиждат друго.


V. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА

1. Доставката на продукта е възможна само на територията на Република Полша.
2. Наличните начини за доставка на Продукта се представят на Клиента в сайта на Онлайн магазина и Мобилното приложение, както и когато Клиентът направи Поръчка.
3. Наличните методи за доставка могат да зависят от избрания начин на плащане или Продукта, те могат да се променят в случай на подаване на няколко Поръчки едновременно, по-специално поради продуктите, обхванати от тях.
4. Доставката на Продукта до Клиента се заплаща, като сумата на окончателното плащане може да зависи от избрания от Клиента Продукт. Продавачът може в избрано от него време да зададе прага за минималната стойност на Поръчката, за която доставката на Продуктите, обхванати от Договора за продажба, е безплатна.
5. Срокът на датата на доставка на Продукта до Клиента (дата на доставка) се определя от момента на изготвяне на Поръчката за изпращане от Продавача и времето на доставка на Продукта от превозвача. Датата на доставка се брои от датата (i) на сключване на договора за продажба, посочен в раздел IV т. 6 по-горе (в случай на наложен платеж), или (ii) плащане по банков път на Продавача (в случай на плащане чрез банков превод, електронно плащане или плащане с карта), но не е по-дълъг от 14 работни дни, освен ако в описанието на даден продукт или при извършване на поръчката не е посочена друга дата. Ако една поръчка е направена едновременно за няколко продукта с различни дати на доставка, срокът на доставка е най-дългият посочен. 
6. Времето на доставка на Продукта от превозвача зависи от избрания от Клиента начин на доставка и е представен на сайта на Онлайн магазина и в Мобилното приложение. 


VI. ПЛАЩАНЕ ЗА ПРОДУКТА

1. Продавачът предоставя на Клиента различни методи на плащане съгласно Договора за продажба. Наличните начини на плащане се представят на Клиента в сайта на Онлайн магазина и Мобилното приложение, както и когато Клиентът направи Поръчка.
2. Наличните методи на плащане могат да зависят от начина на доставка или избрания от Клиента продукт. Наличните методи на плащане също могат да се променят, когато направите няколко Поръчки едновременно. Разплащанията по транзакции с електронни плащания и платежни карти се извършват по избор на Клиента чрез оторизирани външни доставчици на платежни услуги.
3. Ако Продавачът не получи плащането от Клиента, който е избрал плащане предварително, Продавачът може да се свърже с него, за да му напомни за плащането, включително чрез изпращане на имейл. Неизвършване на плащането от Клиента в рамките на 3 работни дни от извършване на Поръчката чрез избор на плащане чрез Традиционен превод и в рамките на 24 часа чрез избор на плащане чрез предплащане, а след това в рамките на посочената допълнителна дата ще доведе до липса на приемане на поръчката на Клиента. 
4. Ако Клиентът е избрал плащане при доставка, той е длъжен да извърши плащането при получаването на Продукта. Отказът за получаване на Продукта е условие за прекратяване на Договора за продажба.
5. Предприемачът упълномощава Продавача да издава фактури без подпис на получателя и се съгласява с изпращането им, включително споделянето им, в електронен вид.


VII. ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ

1. Основанието и обхватът на отговорността на Продавача към Потребителя, ако продаваният продукт има физически или правен дефект (законна гаранция), са посочени в разпоредбите на Гражданския кодекс на Полша, в частност в чл. 556 и следващите от Гражданския кодекс.
2. Продуктите, предлагани като част от Онлайн магазина, могат да бъдат обхванати от гаранцията на производителя. След това подробните условия на гаранцията и нейната продължителност са посочени в гаранционната карта, издадена от поръчителя и приложена към Продукта.
3. Продавачът се задължава да предостави на Потребителя Продукт без дефекти.
4. Рекламация, свързана с закупения Продукт, може да бъде подадена от Потребителя, по-специално писмено на следния адрес: SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra или чрез e-mail: contact@sportano.bg. Обикновено е препоръчително да доставите Продукта на Продавача заедно с рекламацията, за да позволи на Продавача да го разгледа.
5. Ако продаденият продукт има дефект, Потребителят може, като вземе предвид разпоредбите на Гражданския кодекс:

a) да подаде декларация за намаляване на цената или оттегляне от Договора за продажба, освен ако Продавачът незабавно и без ненужни неудобства за Потребителя не замени дефектния Продукт с Продукт без дефекти или не отстрани дефекта. Намалената цена следва да остане пропорционална на цената, произтичаща от договора, в който стойността на Продукта с дефект остава на стойността на Продукта без дефекта. Потребителят не може да се откаже от договора, ако дефектът на Продукта е незначителен; 
б) да изиска замяна на Продукта с Продукт без дефекти или отстраняване на дефекта. Продавачът се задължава да замени дефектния продукт с продукт без дефекти или да отстрани дефекта в разумен срок без ненужни неудобства за Потребителя.

6. Потребителят може, вместо отстраняване на дефекта, предложено от Продавача, да поиска замяна на продадения продукт за такъв без дефекти, или вместо замяна на Продукта, да поиска дефектът да бъде отстранен, освен ако това е невъзможно да приведе Продукта в съответствие с договора по избрания от Потребителя вид или ще изисква прекомерни разходи в сравнение с предложения метод от Продавача. При оценка на превишението на разходите се взема предвид стойността на Стоката без дефекти, вида и значимостта на констатирания дефект, както и неудобството, на което в противен случай би бил изложен Потребителят.
7. Продавачът препоръчва Потребителят да предостави в описанието на рекламацията: (i) информация и обстоятелства относно предмета на рекламацията, по-специално вида и датата на дефекта; (ii) да подаде метод за привеждане на Продукта в съответствие с Договора за продажба или декларация за намаляване на цената или оттегляне от Договора за продажба; и (ii) данни за контакт на лицето, подало жалбата – това ще улесни и ускори разглеждането на жалбата от Продавача. Изискванията, посочени в предходното изречение, са само препоръки и не засягат ефективността на жалбите, подадени без тях.
8. Продавачът ще отговори на жалбата на Потребителя незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаването му. Ако Потребителят е поискал замяна на артикула или отстраняване на дефекта, или е подал декларация за намаление на цената, в която е посочена сумата, с която Цената следва да бъде намалена, и Продавачът не е отговорил на това искане в рамките на 14 дни, се счита че е счел искането за основателно.
9. Ако е необходимо да се достави Продукта на Продавача, за да отговори от Продавача на рекламацията на Потребителя или да се упражнят правата на Потребителя по гаранцията, Потребителят е длъжен да достави Продукта за сметка на Продавача на адрес SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra. Ако обаче поради вида на дефекта, вида на Продукта или начина на неговото инсталиране, доставката на Продукта от Потребителя би била невъзможна или прекомерно затруднена, Потребителят може да бъде помолен да предостави Продукта на разположение на Продавача, след предварителна уговорка, на мястото, където се намира Продуктът, или може да бъде помолен да предостави на Продавача снимки на Продукта.
10. Продавачът носи отговорност съгласно гаранцията, ако се установи физически дефект в рамките на две години от датата на доставка на Продукта на Потребителя. Искът за отстраняване на дефекта или замяна на Стоката с бездефектен изтича след една година от датата на констатиране на дефекта, но в случай на закупуване на Продукта от Потребителя - давностният срок не може да изтече преди изтичането на срока, посочен в първо изречение.


VIII. ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕТОДИ ЗА УРЕЖДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ И ПРОЯВЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

1. Използването на извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и проявяване на претенции е доброволно. Следните разпоредби са информативни и не представляват задължение на Продавача да използва извънсъдебно разрешаване на спорове. Декларацията на Продавача за съгласие или отказ да участва в извънсъдебното разрешаване на потребителски спорове се представя от Продавача на хартиен или друг траен носител, ако спорът не е разрешен в резултат на подадената от Потребителя жалба.
2. Принципите на водене на производството по извънсъдебно уреждане на потребителски спорове и задълженията на предприемачите в тази връзка са посочени отделно в приложимите законови разпоредби. Подробна информация за използването от страна на Потребителя на извънсъдебни методи за жалба и обезщетение и Правилникът за достъп до тези процедури може да бъде налична в офисите и на уебсайтовете на областните (общинските) КЗП, социални организации, чиито законови задачи включват защита на потребителите, по-специално също на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
3. Потребителят има следните примерни възможности за използване на извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и обезщетение:

a) Потребителят има право да се обърне към арбитражен потребителски съд, посочен в чл. 37 от Закона за търговската инспекция от 15 декември 2000 г. с искане за разрешаване на спор, произтичащ от сключения договор за покупко-продажба;
б) Потребителят има право да се обърне към областния инспектор на КЗП, съгласно чл. 36 от Закона за търговската инспекция от 15 декември 2000 г. с искане за образуване на производство по медиацията за извънсъдебното уреждане на спор между Потребителя и Продавача;
в) Потребителят може да получи безплатна помощ при разрешаване на спор между Потребителя и Продавача, като използва и безплатната помощ на областната (общинската) КЗП или социална организация, чиито уставни задачи включват защита на потребителите;
г) Потребителят може да подаде жалба чрез интернет платформата за ОРС: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Платформата за ОРС също е източник на информация за формите на извънсъдебно разрешаване на спорове, които могат да възникнат между предприемачи и потребители.


IX. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ ОТ ДОГОВОРА

1. Потребител, който е сключил договор от разстояние, може да се откаже от него, без да посочва причина и без да прави други разходи, освен предвидените в закона, в рамките на: 

a) 14 дни от датата, посочена в т. 5 по-долу („Законово право на отказ“);
б) от 15-ия до 30-ия ден от деня по т. 5 по-долу („Договорно право на отказ“). 

2. За да спази крайния срок, достатъчно е Потребителят да подаде заявление до Продавача преди изтичането му. Потребителят може да подаде всяко еднозначно заявление, в което ще информира за своето оттегляне от Договора за продажба. Декларацията за отказ от Договора за продажба може да бъде подадена например писмено на следния адрес: SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Wrocławska 17B / 15-16, 65-427 Zielona Góra или по електронна поща на адрес contact@sportano.bg, или чрез съответната функция на Онлайн магазина. В случай на отказ от договор от разстояние, договорът се счита за невалиден.
3. В ситуация, в която Потребителят избере електронната форма на отказ от Договора за продажба, Продавачът е длъжен да изпрати на Потребителя потвърждение за получаване на декларацията за отказ от Договора за продажба. 
4. Потребителят може да използва образеца на формуляр за отказ, приложен като Приложение 1 към Правилника, но това не е задължително. Продавачът изисква добавяне на номера на поръчката или фактурата в декларацията за отказ - това може да ускори обработката на подадената декларация за отказ.
5. Периодът за отказ от Договора за продажба започва да тече от датата на приемане на Продукта от Потребителя или трета страна, посочена от него, различна от превозвача, и в случай на Договор за продажба, който:

a) oобхваща много Продукти, които се доставят отделно, на партиди или на части - от приемането на последния Продукт, партида или част, ил
б) се състои в циклична доставка на Продукти за определен период от време - от приемането на първия от Продуктите.

6. Продавачът се задължава незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на заявлението на Потребителя за отказ от договора, да върне на Потребителя всички направени от него плащания, включително разходите за доставка на Продукта (освен за допълнителни разходи, произтичащи от избрания от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод на доставка, наличен в Онлайн магазина). Ако Потребителят е избрал начин за доставка на Продукта, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, наличен в Онлайн магазина, Продавачът не е длъжен да възстанови на Потребителя допълнителни разходи, направени от него в размер, надвишаващ стойността на най-евтиния стандартен метод за доставка. 
7. Продавачът възстановява плащането, като използва същия метод на плащане, използван от Потребителя, освен ако Потребителят изрично не се е съгласил с различен метод на връщане, който не включва никакви разходи за него. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от Потребителя, той може да задържи възстановяването на плащанията, получени от Потребителя, докато Продуктът не бъде върнат или Потребителят не предостави доказателство за връщането му, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.
8. Потребителят е длъжен незабавно, не по-късно от 14 дни от датата, на която се е оттеглил от Договора за продажба, да върне Продукта на Продавача или да го предаде на лице, упълномощено от Продавача за вземане, освен ако Продавачът е предложил сам да вземе Продукта. Потребителят покрива всички преки разходи по връщането на Продукта като отказ от договора, т.е. по-специално разходите за опаковане, обезопасяване и изпращане на Продукта. За да спази крайния срок, е достатъчно да върнете Продукта преди изтичането му. Потребителят връща продукта на следния адрес: SPORTANO.COM Sp. z o. o. ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra.
9. В случай на законово право на отказ, Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на Продукта в резултат на използването му по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на продукта. Договорното право на отказ се предоставя на Потребителя само по отношение на Продукти, които нямат следи от употреба, са пълни и неповредени. Потребителят губи договорното право на отказ, ако използва Продукта по начин, който надхвърля необходимото за установяване на неговия характер, характеристики и функциониране.
10. Правото на отказ от договор от разстояние не се полага на Потребителя във връзка с договори: (i) за предоставяне на услуги, ако Продавачът е предоставил изцяло услугата с изричното съгласие на Потребителя, който е бил информиран преди услугата да започне, че след като Продавачът е предоставил услугата, той губи правото си да се откаже от договора; (ii) в който предмет на услугата е продукт, произведен по спецификация на Потребителя или служещ за задоволяване на индивидуалните му нужди; (iii) в който предмет на услугата е Продукт, който се влошава бързо или има кратък срок на годност; (iv) при който предмет на услугата е Продукт, доставен в запечатана опаковка, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат поради здравни или хигиенни причини, ако опаковката е отворена след доставка; (v) при които предмет на услугата са Продукти, които след доставка, поради своето естество, са неразривно свързани с други неща; (vi) в която Потребителят изрично е поискал от Продавача да дойде при него за спешен ремонт или поддръжка; ако Продавачът предоставя допълнителни услуги, различни от поисканите от Потребителя, или предоставя Продукти, различни от резервни части, необходими за ремонт или поддръжка, Потребителят има право да се откаже от договора по отношение на допълнителни услуги или Продукти; (vii) при които предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърен софтуер, доставени в запечатана опаковка, ако пакетът е отворен след доставката; (viii) за доставка на цифрово съдържание, което не е запазено на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди крайния срок за отказ от договора и след информиране на Продавача за загубата на правото на отказ от договора договор.


X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Продавачът е администратор на личните данни на Клиентите. Продавачът прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на обработваните лични данни.
2. Предоставянето на лични данни от Клиента е доброволно, но необходимо за извършване на Поръчка, сключване и изпълнение на Договора за продажба, както и за използване на Електронните услуги, по-специално под формата на Профил.
3. Подробна информация относно обработката на личните данни на Клиента може да бъде намерена в Политиката за поверителност и бисквитки.


XI. ЛИЦЕНЗ

1. Всички и изключителни права върху Съдържанието, публикувано като част от Онлайн магазина от Продавача или неговите контрагенти, по-специално графични елементи, лога, имена, софтуер (включително мобилното приложение) и права на база данни са законово защитени и са предоставени на Продавача или на субекти, които си сътрудничат с Продавача. Клиентът има право да използва Съдържанието безплатно, както и да използва Съдържанието, публикувано в съответствие с приложимото законодателство и вече разпространявано от други Клиенти като част от Онлайн магазина и Мобилното приложение, само доколкото е необходимо за правилното използване на онлайн магазина и мобилното приложение, без териториални ограничения. 
2. Използването на Съдържанието (включително мобилното приложение) в обхват, различен от предвидения в раздел XI от Правилникът, е възможно само въз основа на изрично предварително съгласие, предоставено от упълномощено лице, в писмена форма, в противен случай се счита за неправомерно.
3. Клиентът, като поставя каквото и да е съдържание като част от Онлайн магазина или мобилното приложение, предоставя на Продавача неизключителен, безплатен лиценз за използване, запис, промяна, изтриване, допълване, публично изпълнение, публично показване, възпроизвеждане и разпространение на това съдържание, без териториални ограничения. Това право включва правото за предоставяне на подлицензи до степента, оправдана от прилагането на Договора за услуга или Договора за продажба, както и разрешението за упражняване самостоятелно или чрез трети страни на сублицензи в областта на разработване, адаптиране, модифициране и превод на произведението по смисъла на Закона за авторското право на Полша и сродните му права от 4 февруари 1994 г. В случай, че Клиентът няма право да предоставя лицензите, посочени в тази т. 2, Клиентът се задължава да получи такива подходящи лицензи за Продавача.
4. Веднага след като Мобилното приложение бъде инсталирано на мобилното устройство на Клиента, Продавачът предоставя на Клиента неизключителен лиценз за използване на Мобилното приложение, включително възпроизвеждането на Мобилното приложение само във връзка с изтеглянето му на мобилното устройство и инсталирането и стартирането на Мобилното приложение на мобилното устройство на Клиента. Клиентът може да инсталира Мобилното приложение на произволен брой мобилни устройства на Клиента, но е възможно да инсталира само едно копие на Мобилното приложение на едно мобилно устройство. 
5. Клиентът няма право по-специално да превежда, адаптира, променя оформлението или да прави каквито и да било други промени в Онлайн магазина и Мобилното приложение, освен в случаите, предвидени в приложимото законодателство.


XII. РАЗПОРЕДБИ СВЪРЗАНИ С ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ

1. Разпоредбите на раздел XII от Правилника се прилагат само за Предприемачите и имат предимство пред останалите разпоредби на Правилника.
2. Продавачът има право да се откаже от сключения с Предприемача договор за покупко-продажба в срок от 14 дни от датата на сключване на даден договор. Такова оттегляне може да стане без посочване на причина и Предприемачът не може да предявява никакви искове срещу Продавача поради тази причина.
3. Продавачът има право да ограничи начините на плащане, достъпни за Предприемачите, както и да изисква предплащане на Цената изцяло или частично. Това право е независимо от метода на плащане, избран от Предприемача.
4. При пускане на Продукта от Продавача на превозвача, ползите и тежестите, свързани с Продукта и рискът от случайна загуба или повреда на Продукта, се прехвърлят на Предприемача. Продавачът не носи отговорност за загуба, дефект или повреда на Продукта, произтичащи от приемането му за транспорт до предаването му на Предприемача и за забавяне при транспортирането на пратката.
5. Отговорността на Продавача по законовата гаранцията на Продукта към Предприемача е изключена.
6. Продавачът може да прекрати сключения с Предприемача Договор за предоставяне на услуги незабавно и без да посочва причини, като изпрати на Предприемача подходящо заявление под каквато и да е форма.
7. Продавачът, както и неговите служители, упълномощени представители и пълномощници не носят отговорност пред Предприемача, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или пълномощници за каквито и да било вреди, включително пропуснати ползи, включително непозволено увреждане (освен ако е абсолютно обвързващо законово разпоредбите предвиждат друго), освен ако вредата е причинена умишлено от тях.
8. Ако отговорността на Продавача, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници е определена, тази отговорност към Предприемача, който не е Потребител, независимо от правното му основание, се ограничава до размера на платената Цена и разходите за доставка съгласно последния договор за продажба обаче не повече от 5000 PLN - както като част от една претенция, така и за всички сумирани претенции. 
9. Обстоятелството, че действието или бездействието, от което е възникнала вредата, е неизпълнение или ненадлежно изпълнение на задължение, изключва претенциите на Предприемача за обезщетение за вреди поради непозволено действие.
10. Всички спорове, възникнали между Продавача и Предприемача, се внасят до съда, който належащ към адреса на седалището на Продавача.
11. Продавачът, въз основа на общоприложими разпоредби на закона, може по всяко време да измени разпоредбите на Правилника, отнасящ се до Предприемачите.
12. Разпоредбите на раздел XII от Правилника не се прилагат за Предприемачи, които са физически лица, извършващи стопанска дейност, сключващи договор с Продавача, пряко свързан с тяхната стопанска дейност, когато от съдържанието на този договор е видно, че той няма професионален характер за тях, произтичащ по-специално от предмета на тяхната стопанска дейност (КИД), посочен въз основа на разпоредбите за Централния регистър и информацията за стопанската дейност, с изключение на т. 5 по-горе. По-специално предприемачите, посочени в предходното изречение, имат право да се откажат от договора при условията, предвидени за Потребителя в раздел IX от Правилника.


XIII. ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА

1. Продавачът има право да изменя Правилника (с изключение на раздел XII. от Правилника, която се прилага за предприемачи и може да бъде променена по всяко време въз основа на общоприложимото законодателство) в случай на поне едно от следните важни причини (затворен каталог):

a) промяна в закона, регулиращ продажбата на Продукти или предоставянето на електронни услуги от Продавача, засягаща взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между Клиента и Продавача, или промяна в тълкуването на горните разпоредби на закона като резултат от съдебни постановления, решения или препоръки на съответните служби или органи;
б) промяна в начина на предоставяне на услуги единствено поради технически или технологични причини (в частност, актуализиране на Техническите изисквания, посочени в този правилник);
в) промяна на обхвата или метода на предоставяне на услуги, за които се прилагат разпоредбите на Правилникът, чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне от Продавача на съществуващите функции или услуги, обхванати от Правилника;
г) промяна в обхвата или метода на предоставяне на услуги от субекти, които си сътрудничат с Продавача, чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне от тези субекти на съществуващи функции или услуги, засягащи взаимните права и задължения между Клиента и Продавача.

2. Ако бъдат направени промени в Правилника, Продавачът ще публикува уеднаквен текст на Правилника чрез споделяне на уебсайта на Онлайн магазина и в Мобилното приложение, както и чрез съобщение, изпратено на имейл адреса предоставено от Клиента при сключване на Договора за предоставяне на услуги, което Страните приемат за подаване на информация за промяната чрез средствата за електронна комуникация по начин, по който Клиентът може да прочете съдържанието му.
3. Изменението на Правилника влиза в сила след 14 дни от датата на изпращане на информацията за промяната. В случай на Клиенти, които са сключили Договор за предоставяне на услуги, те имат право да прекратят Договора за предоставяне на услуги в рамките на 14 дни от датата на уведомяване за изменението на Правилника. Изменението на Правилника е без значение за Договорите за продажба, сключени от Клиента и Продавача преди изменението на Правилника.


XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилникът влиза в сила на 2022.07.20
2. По въпроси, които не са обхванати от Правилника, се прилагат общоприложимите разпоредби на полското законодателство.
3. Изборът на полското законодателство въз основа на Правилника не лишава Потребителя от защитата, предоставена му въз основа на разпоредби, които не могат да бъдат изключени в споразумението между Продавача и Потребителя.
4. Съдържанието на Правилника се предоставя безплатно на Клиента като част от Онлайн магазина, както и като част от Мобилното приложение. 
5. Затвърждаването, подсигуряването и споделянето на съществените разпоредби на сключения Договор за услуга се извършват чрез изпращане на съобщение по електронна поща на посочения от Клиента имейл адрес.
6. Затвърждаването, подсигуряването, споделянето и потвърждението на съществени клаузи на сключения Договор за покупко-продажба става чрез изпращане на имейл на Клиента за потвърждение на направената Поръчка, нейната проверка и изпълнение. Продавачът предоставя на Клиента доказателство за покупка или ДДС фактура в електронен вид. Съдържанието на Договора за продажба, включително неговите основни разпоредби, се записва допълнително и се подсигурява в ИТ системата на Продавача. 
7. Разпоредбите на този Правилник нямат за цел да изключват или ограничават правата на потребителите съгласно императивни разпоредби на закона, поради което Продавачът тълкува всички възможни съмнения в полза на Потребителя.
Приложение № 1 - Примерен образец на формуляр за разтрогване на Договор

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА РАЗТРОГВАНЕ НА ДОГОВОРА 
(този формуляр трябва да бъде попълнен и изпратен само ако желаете да се откажете от договора) 

Получател: 
SPORTANO.COM Sp. z o.o. ООД 
ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002, Zielona Góra, Полша (Poland) 

Аз/Ние (*) уведомявам/уведомяваме (*) за моето/нашето оттегляне от договора за продажба на следните продукти (*) договорa за доставка на следните продукти (*) договорa за изпълнение, свързана с извършването на следните продукти (*) / за предоставяне на следната услуга (*) 

Дата на сключване на договора (*) / на получаване (*) 
Име и фамилия на потребителя(ите) 
Адрес на потребителя(ите) 
Подпис на потребителя(ите) (само ако формулярът е изпратен на хартиен носител) 

Дата 
(*) Ненужното се зачерква