Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 100,00 лв., които са платени предварително.

Доставката на поръчки с наложен платеж е платена (19,99 лв.)

Повече за цената на доставка
Възможност за връщане в рамките на 30 дни от датата на получаване на поръчката. Инструкции за връщане на стока

Повечето продукти се доставят в рамките на 3 работни дни след изпращане на поръчката от нашия склад в Полша.

Срокът за доставка може да варира в зависимост от наличността на продукта и начина на доставка.

Повече за сроковете на доставка
Nav switch

Въведете фразата за търсене, за да видите подсказките.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ
„SPORTANO CLUB”


I. ДЕФИНИЦИИ

1. Всички термини, използвани в Общите условия на Sportano Club, написани с главна буква, имат значението, посочено по-долу, освен ако контекстът на тяхното използване не предполага друго. Термини с главни букви, които не са дефинирани в точка I. ал. 2. по-долу, имат значението, дадено им в Общите условия на Онлайн магазина.
2. Термините с главна буква, използвани в Общите условия на Sportano Club, следва да се разбират по следния начин:

a) Цена – брутна сума в български лева или друга валута (с включен ДДС), дължима на Организатора за прехвърляне на собствеността върху Продукта на Участника в съответствие с Договора за продажба, сключен чрез Онлайн магазина. Цената не включва разходите за доставка и други избрани услуги (напр. Допълнителни услуги), освен ако условията на текущите Промоции, предлагани от Организатора, не предвиждат друго;
b) Активност за точки – активност, извършена от Участника в рамките на Онлайн магазина, за която Участникът може да получи Точки съгласно условията, посочени в Общите условия на Sportano Club или в специалните правила на Промоцията;
c) Формуляр за регистрация – формуляр, наличен в Онлайн магазина, попълнен от Клиент, който желае да се присъедини към SPORTANO CLUB;
d) Информационна услуга на Sportano Club – Електронна услуга, която е елемент от SPORTANO CLUB, състояща се в изпращане на информация от Организатора на Участника относно участие в SPORTANO CLUB и търговска информация (по-специално за Продукти, Онлайн магазина, Стационарни магазини, SPORTANO CLUB, вкл. нови продукти и текущи Промоции) на имейл адреса или телефонния номер на Участника;
e) Предимства – предимства, посочени от Организатора, от които Участника могат да се възползват в зависимост от броя на притежаваните Точки (ниво на Участника) при условията, посочени от Организатора в Общите условия на Sportano Club или съгласно отделни правила на Промоцията;
f) Организатор – SPORTANO.COM дружество с ограничена отговорност със седалище в град Зельона Гура (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Полша), вписано в търговския регистър, воден от Окръжен съд в Зельона Гура, VIII Стопански отдел - Национален съдебен регистър, под номер KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, номер BDO 388722422, фирмен капитал 10 050 000,00 PLN, адрес на уебсайта: https://sportano.bg/ , имейл адрес: contact@sportano.bg, телефонен номер: +35924372690 (такса като за стандартен разговор - по ценова листа на съответния оператор);
g) Точки - точки, присъдени на Участника от Организатора в рамките на SPORTANO CLUB, при условията, посочени в Общите условия на Sportano Club или отделни разпоредби/правила на Промоцията;
h) Промоция – специфични условия за продажба на продукти в Онлайн магазина (напр. намаления, отстъпки, купони) или специфични условия за предоставяне на допълнителни Точки на Участника или размяната им за други Предимства в рамките на SPORTANO CLUB (напр. възможност за получаване на Точки в замяна на изпълнение на Активност за точки), регулирана от правилата на промоцията, които могат да се използват съгласно условията, посочени в тях;
i) Отстъпка в Sportano Club – отстъпка за покупката на Продукти в Онлайн магазина, предоставена на Участника в замяна на Точки (обмяна на Точки за Отстъпка в Sportano Club), която може да се използва при условията, посочени в Общите условия на Sportano Club;
j) Общи условия на Sportano Club / Договор – настоящият документ, определящ правилата за функциониране на SPORTANO CLUB, вкл. принципите на предоставяне и използване на услугите, предоставени от Организатора чрез Онлайн магазина във връзка с функционирането на SPORTANO CLUB. Общите условия определя правата и задълженията на Участника и Организатора.
k) Общи условия на Онлайн магазина – документът е наличен на адрес: https://sportano.bg/pravilnik-na-onlajn-magazin, който определя правилата за функциониране на Онлайн магазина, по-специално правилата за създаване на Профил, създаване на Поръчки, сключване на Договори за продажба, и използване на други услуги, предоставени от Организатора чрез Онлайн магазина на Клиентите. Общите условия на Sportano определят правата и задълженията на Клиента и Продавача.
l) SPORTANO CLUB – програма за лоялни клиенти на Организатора, чиито принципи на функциониране са посочени в Общите условия на Sportano Club. Целта на SPORTANO CLUB е по-специално популяризирането и рекламата на Организатора или лицата, които си сътрудничат с Организатора;
m) Онлайн магазин – платформа, управлявана от Организатора, позволяваща на Клиента да създава Поръчки, Резервации, да сключва Договори за продажба и услуги, предоставяни от Организатора, намираща се на интернет адрес: https://sportano.bg/, както и чрез Мобилното приложение (ако такова е предоставено от Организатора);
n) Договор за продажба – договор за продажба по смисъла на разпоредбите на Гражданския кодекс, сключен чрез Онлайн магазина, относно продажбата от Организатора на Участника на Продукта срещу заплащане на Цената плюс допълнителни такси, вкл. разходи за доставка, както и разходите за Допълнителни услуги в случай на поръчката им (договор за предоставяне на Допълнителна услуга), чиито условия са посочени по-специално в Общите условия на Онлайн магазина;
o) Участник – Клиент, присъединил се към SPORTANO CLUB по реда, предвиден в Общите условия на Sportano Club; Клиент, който е лице с ограничена дееспособност, е длъжен да получи съответното съгласие на своя законен представител за сключване на Договора и да представи такова съгласие при поискване от Организатора;
p) Технически изисквания – минимални технически изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за присъединяване към SPORTANO CLUB, вкл. използването на Електронни услуги, свързани с функционирането на SPORTANO CLUB, т.е.: притежание на компютър или друго устройство, свързано с интернет (в случай на Мобилно приложение - преносимо устройство) с подходяща минимална скорост на интернет, позволяваща плавно опресняване на уебсайтове, с минимална разделителна способност на екрана 1280 x 720 пиксела, оборудвано с поне един от следните уеб браузъри: Chrome версия 94 и по-нова, Internet Explorer версия 11 и по-нова, Firefox версия 93 и по-нова, Edge версия 94 и по-нова, Safari версия 14 и по-нова, Opera версия 80 и по-нова, обслужващ Java Script и позволяващ запис на файлове бисквитки. Клиентът трябва да има валиден/активен имейл адрес и устройство, позволяващо правилно попълване на електронни формуляри. За сключване на Договора е необходимо да притежавате активен електронен адрес, а в определени случаи и клавиатура или друго устройство, позволяващо правилното попълване на електронни формуляри;


II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Общите условия на Sportano Club определят (i) принципите на функциониране на SPORTANO CLUB, вкл. Електронните услуги, свързани със SPORTANO CLUB, (ii) условията за участие в SPORTANO CLUB, вкл. правата и задълженията на Организатора и Участника, (iii) принципите за присъждане на Точки и Предимства на Участника и обмен на Точки за Отстъпка в Sportano Club или други Предимства, ако са предвидени от Организатора, (iv) правилата за Информационна услуга на Sportano Club. Приемането на Общите условия е доброволно, но необходимо за присъединяване на Клиента към SPORTANO CLUB.
2. SPORTANO CLUB има за цел да популяризира и рекламира Организатора и субектите, които си сътрудничат с Организатора, вкл. чрез адаптиране към нуждите и очакванията на Участника. Организаторът може да създава профил на Участника, като анализира и прогнозира техните предпочитания, което позволява по-добро адаптиране на избраните Предимства или Промоции за Участника, напр. допълнителни отстъпки и оферти. Създаването на профили е необходимо за постигане на целите на SPORTANO CLUB. Организаторът не извършва действия спрямо Участника под формата на вземане на решения, които се основават единствено на автоматизирана обработка на лични данни и които пораждат правни последици за Участника или го засягат значително по подобен начин.
3. SPORTANO CLUB е организиран на територията на Република България, като участието в него е безплатно и доброволно. Присъединяването към SPORTANO CLUB е възможно по всяко време при условията, описани в Общите условия на Sportano Club. Никакви права (по-специално Точки и Предимства), произтичащи от участието в SPORTANO CLUB, не могат да бъдат прехвърляни от Участника на трето лице.
4. Информацията, представена в рамките на SPORTANO CLUB, по-специално в Информационна услугата на Sportano Club, представлява единствено покана за сключване на договор, отправено от Организатора към Участника, а не търговска оферта.
5. Участникът е длъжен да участва в SPORTANO CLUB по начин, съответстващ на разпоредбите на приложимото законодателство, разпоредбите на Общите условия на Sportano Club, както и общоприетите принципи за социално съжителство. Участникът е длъжен по-специално да:

a) предостави всички необходими данни на Участника във Формуляра за регистрация и да поддържа в Профила си само верни и актуални данни;
b) незабавно да уведомява Организатора за промени в данните, посочени във Формуляра за регистрация и в Профила;
c) да използва всички услуги и функционалности на SPORTANO CLUB, предоставени от Организатора, по начин, който не нарушава функционирането на SPORTANO CLUB или Онлайн магазина и по начин, който не затруднява останалите Участници и Организатора;
d) да не предоставя или предава в рамките на SPORTANO CLUB каквото и да било съдържание, забранено от приложимото законодателство, по-специално съдържание, което нарушава авторските права на собственост на трети страни или техните лични права (забрана за публикуване на незаконно съдържание);
e) да не предприема действия като: (i) ИТ дейности или всякакви други действия, имащи за цел получаване на информация, която не е предназначена за Участника, вкл. данни на други Участници, или намеса в правилата или техническите аспекти на функционирането на SPORTANO CLUB, (ii) неоторизирана промяна на съдържанието, предоставено от Организатора.

6. Присъединяването към SPORTANO CLUB, вкл. използването на Електронни услуги, свързани със SPORTANO CLUB, е възможно при условие, че са изпълнени Техническите изисквания от крайното устройство и IT системата, използвани от Участника. В случай на несъответствие на работата на SPORTANO CLUB с Общите условия на Sportano Club – Участникът е длъжен да сътрудничи с Организатора по подходящ начин, за да се определи дали несъответствието се дължи на характеристиките на дигитална среда на Участника. В случай на несъответствие на функционирането на SPORTANO CLUB с Общите условия на Sportano Club, Участникът има право на правни средства за защита, предвидени в общоприложимите закони.
7. Организаторът може да изпраща съобщения чрез Информационната услугата на Sportano Club до Участника на имейл адреса или телефонния номер на Участника. Информационната услугата на Sportano Club е съществен елемент от SPORTANO CLUB, който позволява предоставянето на информация на Участника относно тяхното участие в SPORTANO CLUB, както и друга информация относно текущата оферта на Организатора (напр. информация за Продукти, Промоции, Предимства).


III. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ SPORTANO CLUB

1. Условието за присъединяване на Клиента към SPORTANO CLUB е: (i) създаване на Профил в Онлайн магазина или притежание на такъв преди това, (ii) правилно попълване на Формуляра за регистрация в Онлайн магазина или избиране на специално квадратче за отметка (чекбокс) в процеса на създаване на Профил в Онлайн магазина, (iii) прочитане и приемане на Общите условия на Sportano Club.
2. Договорът за участие в SPORTANO CLUB (присъединяване към SPORTANO CLUB) се сключва в момента, когато лицето, което се присъединява към SPORTANO CLUB, получи имейл от Организатора за успешно присъединяване към SPORTANO CLUB. Клиент, който успешно се е присъединил към SPORTANO CLUB, получава достъп до допълнителни функционалности на Профила, свързани със SPORTANO CLUB (по-специално, наблюдение на баланса на Точките).


IV. ПРИСЪЖДАНЕ НА ТОЧКИ

1. Точките се присъждат на Участника при условията, посочени в Общите условия на Sportano Club или в специалните правила/условия на Промоцията. Участникът няма право да изисква от Организатора замяна на Точки срещу тяхната парична равностойност или други материални ползи.
2. При сключване на Договор за продажба, на Участника се присъжда 1 Точка за всеки 1 BGN от крайната Цена, действително платена от Участника за Продуктите, в съответствие със сключения Договор за продажба (при присъждането на точки не се вземат предвид разходи за доставка и разходи за други услуги, ако са избрани от Участника). Не се присъждат точки за покупки в Стационарен магазин. За да получи Точки при условията, описани в този раздел, Участникът трябва да е влязъл в Профила си в момента на създаване на Поръчката. Не се присъждат точки при закупуването на Електронна подаръчна карта (Електронна подаръчна карта по смисъла на Общите условия за Електронните подаръчни карти, достъпен в Онлайн магазина).
3. Точките се присъждат автоматично на Участника след сключване на Договора за продажба, като Точките остават неактивни до изтичане на крайния срок за отказ от Договора за продажба в съответствие с Общите условия на Онлайн магазина. Ако Участникът не се оттегли от Договора за продажба, Точките ще бъдат активирани не по-късно от 45 дни след сключване на Договора за продажба. Неактивните Точки не могат да бъдат използвани от Участника (т.е. неактивните Точки не се вземат предвид при определяне на Предимствата, от които Участникът може да се възползва; не е възможно неактивните Точки да бъдат обменяни за Отстъпка в Sportano Club или други Предимства, предвидени от Организатора).
4. В случай на ефективно оттегляне от Договора за продажба от страна на Участника или прекратяване на Договора за продажба по други причини, Точките, присъдени във връзка с такъв Договор за продажба, не се активират и ще бъдат премахнати от Профила на Участника (Точките ще бъдат приспаднати от общата сума на Точките, посочени в Профила на Участника).
5. Организаторът си запазва правото да анулира Точки, които са били присъдени на Участника в противоречие с Общите условия на Sportano Club или отделни правила/условия на Промоцията. Организаторът ще информира Участника за това чрез електронна поща, като посочи причината за анулирането на Точките.
6. Информация за броя на присъдените Точки и тяхната дата на валидност е достъпна в Профила. Организаторът може също така да въведе други методи за информиране на Участника относно броя на присъдените Точки и срока на тяхната валидност, по-специално чрез средства за Информационна услуга, като използва имейл адреса и телефонния номер на Участника, свързани с Профила.
7. Точки могат също да бъдат присъдени на Участника в резултат на изпълнение от Участника на Активности за точки. Броят на присъдените Точки в такъв случай зависи от извършената Активност за точки. Организаторът предоставя информация за Активностите за точки, вкл. броя на Точките за тяхното изпълнение, в рамките на Профила или в специални условия за Промоцията. В такъв случай Точките ще бъдат присъдени и активирани при условията, посочени в Профила или в специалните правила/условия на Промоцията.
8. Точките са валидни за период от 6 месеца от датата на активирането им. Срокът на валидност на Точките е посочен в Профила.
9. Точките губят валидност (премахват се от Профила на Участника) в следните ситуации:

a) след изтичане на срока на валидност, посочен в т. 8 по-горе (губят валидност неизползваните Точки с изтекъл срок на валидност);
b) в момента на ефективно прекратяване на Договора от Организатора при условията, посочени в точка VII или точка XII по-долу (всички Точки губят валидност);
c) в момента на ефективно отказване на Участника от участие в SPORTANO CLUB (прекратяване на Договора) или оттегляне от Договора при условията, посочени в точка VII по-долу (всички Точки губят валидност);
d) при ефективно прекратяване на Договора за предоставяне на услуги в съответствие с Общите условия на Онлайн магазина (всички Точки губят валидност);
e) в случай на ефективно оттегляне от страна на Участника от Договора за продажба поради несъответствие на Продукта с Договора за продажба (губят валидност Точките, присъдени във връзка с Договора за продажба, от който е оттеглянето);
f) ако Участникът успешно подаде заявление за намаление на Цената на Продукта поради несъответствие на Продукта с Договора за продажба (губи валидност броят на Точките, съответстващ на сумата, с която Цената е намалена, в съответствие с Общите условия на Sportano Club);
g) в други ситуации, посочени в Общите условия на Sportano Club или специални правила/условия на Промоцията.

10. В случай на повторно присъединяване към SPORTANO CLUB, Участникът няма право на възстановяване на изтекли преди това Точки или предоставяне на предишно притежаван статус в съответствие с точка V от Общите условия на Sportano Club.


V. НИВО НА УЧАСТНИКА

1. В зависимост от броя Точки, получени в рамките на SPORTANO CLUB, Участникът има определено ниво, което се определя съгласно следните правила:

a) от 0 до 699 Точки – ниво БРОНЗ;
b) от 700 до 4499 Точки – ниво СРЕБРО;
c) от 4500 Точки – ниво ЗЛАТО.

2. Нивото на Участника не се променя в резултат на размяната на Точки за Отстъпка в Sportano Club или други Предимства, ако са предвидени от Организатора. Статусът на Участника може да се промени в резултат на ситуациите, посочени в точка IV ал. 4-5 и точка IV ал. 9 подточки e-f по-горе.
3. В зависимост от решението си, Организаторът може да организира Промоции или да предостави Предимства, предназначени само за Участници, които са получили конкретен статус съгласно правилата, описани в Общите условия на Sportano Club (точка V). Подробна информация за Предимствата, достъпни за Участника с конкретен статус, е представена в Онлайн магазина (напр. в Профила).


VI. ОБМЯНА НА ТОЧКИ

1. Обмяната на активни Точки за Отстъпка в Sportano Club е възможна като част от създаването на Поръчка чрез Онлайн магазина при изрично желание на Участника, изразено чрез специална функционалност в рамките на Онлайн магазина. Не е възможно да се обменят Точки за Отстъпка в Sportano Club във връзка с вече направени Поръчки, без да е поискан обмен на Точки за Отстъпка в Sportano Club. Участникът не може да използва Точки при закупуването на Електронна подаръчна карта. Участникът не може да използва Точки за покупки в Стационарен магазин.
2. Обмяната на Точки за Отстъпка в Sportano Club е възможна при следните условия:

a) 20 активни Точки позволяват получаване на Отстъпка в Sportano Club на стойност 1 BGN;
b) обмяната на Точки за Отстъпка в Sportano Club се извършва в размер на минимум 1 BGN;
c) Отстъпката в Sportano Club, получена в резултат на обмяна на Точки в рамките на една Поръчка не може да бъде по-висока от 30% от общата Цена за всички Продукти по дадена Поръчка – максималният брой Точки, които може да се използват за дадена Поръчка, винаги е представен в Кошницата.

3. Отстъпката в Sportano Club е отстъпка в размер, която се начислява пропорционално за отделните Продукти, обхванати от дадена Поръчка, и не намалява цената на доставката или стойността на Допълнителните услуги. Точките се използват в реда, в който са активирани, при което най-рано активираните Точки се използват първи.
4. За да се определи дали са достигнати праговете за минимална стойност на Поръчката, даващи право на безплатна доставка, се взима под внимание стойността на Продуктите от Поръчката, изчислена след използване на Отстъпката в Sportano Club.
5. Ако Участникът е сключил Договор за продажба, използвайки Отстъпка в Sportano Club и след това ефективно се оттегли от него или договорът е прекратен по други причини, използваните Точки се връщат на Участника в размер, пропорционален на частта от Договора за продажба, от която Участникът се е оттеглил или която е била прекратена по други причини. В такъв случай Точките се връщат не по-късно от 14 дни от датата на получаване на Продукта обратно или предоставяне от Участника на доказателство за връщането му, в зависимост от това кое събитие настъпи първо. Срокът на валидност на върнатите Точки тече от датата на първоначалното им активиране, но периодът от датата на замяната им за Отстъпка в Sportano Club до датата на връщането им в съответствие с този раздел не е включен в изчисляването на срока на валидност.
6. В зависимост от решението си, Организаторът може да разреши обмен на Точки за други Предимства. В такъв случай правилата за обмен са представени в Онлайн магазина (напр. в рамките на Профила) или в отделни условия на Промоцията.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА / ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

1. Договорът се сключва за неопределен срок.
2. Организаторът може да прекрати Договора по всяко време с 14-дневен срок на предизвестие при наличие на поне една от следните важни причини (затворен каталог):

a) промяна в законовите разпоредби, регулиращи предоставянето на услуги от Организатора, засягащи взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между Участника и Организатора или промяна в тълкуването на горните законови разпоредби в резултат на съдебни решения, препоръки на компетентни служби или органи;
b) промяна в начина на предоставяне на услуги поради технически или технологични причини (по-специално актуализиране на Техническите изисквания, посочени в този Общи условия на Sportano Club), което значително възпрепятства или прави невъзможно по-нататъшното предоставяне на услуги от страна на Организатора;
c) промяна на обхвата или метода на предоставяне на услуги, за които се прилага Общите условия на Sportano Club, чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне от страна на Организатора на съществуващи функционалности или услуги, обхванати от Общите условия на Sportano Club;
d) промяна на обхвата или метода на предоставяне на услуги от субекти, които си сътрудничат с Организатора, чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне на съществуващи функционалности или услуги от тези субекти, засягащи взаимните права и задължения между Участника и Организатора.

3. Организаторът може да прекрати Договора с Участника с тридневен срок на предизвестие и/или да му откаже правото на по-нататъшно участие в SPORTANO CLUB, както и да ограничи достъпа му до Съдържанието, посочено в точка Х по-долу, в случай на нарушение от Участника на Общите условия на Sportano Club, а по-специално на точка II ал. 5 от Общите условия на Sportano Club.
4. Своята декларация в обхвата, посочен в ал. 2 и 3 по-горе, Организаторът изпраща на имейл адреса, предоставен от Участника в рамките на Профила.
5. В случай на прекратяване на Договора, Промоциите, подготвени за Участника, остават валидни за периода, посочен в условията/правилата на Промоцията, но не по-дълго от срока на действие на Договора с дадения Участник.
6. В случай на прекратяване на Договора за Предоставяне на Услуги в съответствие с Общите условия на Онлайн магазина, Договорът с Участника се прекратява с прекратяването на Договора за Предоставяне на Услуги в съответствие с Общите условия на Онлайн магазина.
7. Участникът може да прекрати Договора по всяко време с 14-дневен срок на предизвестие. Декларация за прекратяване на Договора може да бъде подадена по-специално чрез изпращане на съдържанието му, напр. писмено на следния адрес: SPORTANO.COM Sp. z o.o. ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Poland или на имейл адрес: contact@sportano.bg.
8. Независимо от правото, посочено в ал. 7 по-горе, Участник, който е Потребител може да се оттегли от договора в 14-дневен срок от сключването му, без да посочва причина и без да се правят разноски извън предвидените в закона. За спазване на срока е достатъчно Участникът да подаде декларация до Организатора преди изтичането му (На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора от разстояние за услуга в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на договора).
9. Участникът може да подаде декларация за оттеглянето си от Договора в произволна форма. Декларация за оттегляне от Договора може да бъде изпратена напр. в писмен вид на адрес: SPORTANO.COM Sp. z o.o. ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra, Poland или като имейл съобщение на адрес contact@sportano.bg. Декларация за оттегляне от Договора може да бъде подадена и чрез формуляра за оттегляне, който представлява Приложение 1 към Общите условия на Sportano Club.


VIII. РЕКЛАМАЦИИ И ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Рекламации относно SPORTANO CLUB могат да бъдат заявени на Организатора, по-специално чрез електронна поща на следния адрес: contact@sportano.bg или чрез телефонен номер: +35924372690 - такса като за стандартен телефонен разговор по ценовата листа на съответния оператор. При подаване на рекламация се изисква да се опише причината за нея, искането на Участника и данните за контакт с Участника – това ще улесни и ускори обработката на рекламацията.
2. Организаторът разглежда рекламацията на Участника в срок от 14 дни от датата на получаването й, освен ако в закона или в отделни Общи условия е предвиден друг срок.
3. Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите.
4. Използването на извънсъдебни средства за разглеждане на рекламации и преследване на искове е доброволно. Разпоредбите по-долу са само за информационни цели и не представляват задължение за Организатора да използва извънсъдебни средства за разрешаване на спорове. Декларацията на Организатора за съгласие или отказ от участие в извънсъдебното разрешаване на потребителски спорове се представя от Организатора на хартиен или друг траен носител, ако след подадена рекламация от Потребителя спорът не е разрешен.
5. Клиентът има право да се обърне и към българската Комисия за защита на потребителите и помирителните комисии, създадени от Министъра на икономиката в България, съгласно Закона за защита на потребителите.
6. В тази връзка, ако покупката между Вас и нас е сключена онлайн чрез нашия уебсайт, в съответствие с ЕС Регламент № 524/2013, с настоящото Ви уведомяваме, че имате право да се поискате уреждане на потребителския спор с нас извънсъдебно чрез платформата за онлайн решаване на спорове на интернет адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


IX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Организаторът е администратор на личните данни на Участника. Организаторът прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на обработваните лични данни.
2. Предоставянето на лични данни от страна на Клиента е доброволно, но необходимо условие за сключване на Договора (присъединяване и използване на SPORTANO CLUB), както и за използване на Електронни услуги, свързани със SPORTANO CLUB.
3. Подробна информация относно обработката на личните данни на Участника можете да намерите в Политиката за поверителност и бисквитки.


X. ЛИЦЕНЗ

1. Всички права и изключителните права върху Съдържанието, свързано със SPORTANO CLUB, предоставено от Организатора или неговите контрагенти като част от Онлайн магазина или Информационна услугата на Sportano Club, по-специално графични елементи, лога, имена и права върху бази данни, са обект на правна защита и са предоставени на Организатора или субекти, които си сътрудничат с Организатора. Участникът има право да използва такова Съдържание безплатно, както и да използва Съдържанието, публикувано в съответствие с приложимото законодателство и вече разпространено от други Участници, само доколкото е необходимо за правилното използване на SPORTANO CLUB, без териториални ограничения. Използването на такова Съдържание във всякакъв друг обхват е възможно само въз основа на изрично, предварително съгласие, дадено от упълномощения субект, в писмена форма, под заплаха за недействителност.
2. С предоставянето на каквото и да е съдържание в Онлайн магазина във връзка с участие в SPORTANO CLUB, Клиентът предоставя на Организатора безплатен лиценз за използване, запис, промяна, изтриване, допълване, публично изпълнение, публично показване, възпроизвеждане и разпространение на това съдържание, без териториални ограничения. Това право включва правото да се предоставят сублицензии до степента, оправдана от изпълнението на Договора, както и упълномощаването да се упражняват независимо или с помощта на трети страни зависими права в областта на разработването, адаптирането, обработката и превода на произведението. До степента, в която Участникът няма право да предоставя лицензите, посочени в тази ал. 2, Участникът се задължава да получи съответните лицензи за Организатора.


XI. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Организаторът има право да променя Правилата на Sportano Club при наличие на поне една от следните важни причини (затворен каталог):

a) промяна в законовите разпоредби, регулиращи предоставянето на услуги от Организатора, засягащи взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между Участника и Организатора или промяна в тълкуването на горните законови разпоредби в резултат на съдебни решения, препоръки на компетентни служби или органи;
b) промяна в начина на предоставяне на услуги поради технически или технологични причини (по-специално актуализиране на Техническите изисквания, посочени в този Общи условия на Sportano Club);
c) промяна на обхвата или метода на предоставяне на услуги, за които се прилага Общите условия на Sportano Club, чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне от страна на Организатора на съществуващи функционалности или услуги, обхванати от Общите условия на Sportano Club;
d) промяна на обхвата или метода на предоставяне на услуги от субекти, които си сътрудничат с Организатора, чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне на съществуващи функционалности или услуги от тези субекти, засягащи взаимните права и задължения между Участника и Организатора.

2. В случай на промени в Общите условия на Sportano Club, Организаторът ще предостави консолидирания текст на Общите условия на Sportano Club чрез публикуване на уебсайта на Онлайн магазина, както и чрез имейл, изпратен на имейл адреса, предоставен при сключването на Договор за предоставяне на Услуги, което Страните считат за предоставяне на информация за промяната в средствата за електронна Информационна услуга по такъв начин, че Участникът да може да прочете съдържанието му.
3. Промяната в Общите условия на Sportano Club влиза в сила 14 дни от датата на изпращане на информацията за промяната. Участникът има право да прекрати Договора в рамките на 14 дни от датата на уведомяване за промяната в Общите условия на Sportano Club. Промяна в Общите условия на Sportano Club не засяга Точките, присъдени на Участника преди промяната.
4. Организаторът си запазва правото да въвежда промени във функционирането на SPORTANO CLUB, които не са необходими за спазване на съответствие с Общите условия на Sportano Club и не водят до промяната му, когато това произтича от: (i) подобрения на съществуващи функционалности, по-специално промени в оформлението, (ii) промени във функционалности, които не засягат спазването на Общите условия на Sportano Club, (iii) подобрения на сигурността, които не засягат съответствието с Общите условия на Sportano Club. Организаторът ще информира Участника за такива промени чрез електронна поща, изпратена на имейл адреса, предоставен при сключване на Договора за предоставяне на Услуги, или чрез информация, публикувана в Онлайн магазина (напр. в Профила).


XII. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЮРИДИЧЕСКИTE ЛИЦА

1. Разпоредбите на точка XII от Общите условия на Sportano Club се отнасят само за Юридически лица и имат приоритет пред останалите разпоредби на Общите условия на Sportano Club.
2. Организаторът може да прекрати Договора, сключен с Юридическо лице, с незабавен ефект и без да посочва причини, като изпрати на Юридическото лице съответна декларация в произволна форма.
3. Организаторът, както и неговите служители, упълномощени представители и пълномощници не носят отговорност пред Юридическото лице, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или пълномощници за каквито и да било щети, вкл. пропуснати Предимства, вкл. тези, произтичащи от непозволено действие (освен ако задължителните разпоредби на закона предвиждат друго), освен ако вредата е причинена умишлено от тях.
4. Ако се установи отговорността на Организатора, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници, тази отговорност към Юридическото лице, независимо от нейното правно основание, е ограничена до сумата от 2000 BGN - както като част от един иск, така и за всички претенции общо.
5. Фактът, че действието или бездействието, от което произтича вредата, представлява неизпълнение или неправилно изпълнение на задължение, изключва исковете на Юридическото лице за обезщетение за вреди поради неразрешено действие.
6. Всички спорове, възникнали между Организатора и Юридическото лице, се разрешават от съда, който има юрисдикция по седалището на Организатора.
7. Организаторът, в съответствие с общоприложимите правни разпоредби, може по всяко време да промени разпоредбите на Общите условия на Sportano Club по отношение на Юридическите лица.


XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Общите условия влизат в сила на 2024.06.07. Съдържанието на Общите условия на Sportano Club е публикувано в Онлайн магазина.
2. Настоящите Общи условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
3. Използването на SPORTANO CLUB, вкл. свързаните с него Електронни услуги, е свързано с типични рискове, свързани с предаването на данни през Интернет, като разпространение на данните на Участника, получаване на достъп до тях от неупълномощени лица или загуба на данните на Участника. Организаторът и Участника са длъжни да предприемат действия, насочени към минимизиране на тези рискове (напр. Участникът не трябва да споделя данни за достъп, вкл. Паролата, с трети страни). Организаторът осигурява технически и организационни мерки, съобразени със степента на риск за сигурността на функционалностите или услугите, предоставяни чрез Онлайн магазина.
4. Разпоредбите на Общите условия на Sportano Club нямат за цел да изключат или ограничат каквито и да било права на Потребителите съгласно безусловно приложими правни разпоредби, поради което всички евентуални съмнения се разрешават от Организатора в полза на Потребителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само ако искате да се откажете от договора)

Адресат:
SPORTANO.COM sp. z o.o.
ul. Wrocławska 17B/15-16
65-427 Zielona Góra, Poland
contact@sportano.bg

Аз/Ние(*) с настоящото информирам/информираме(*) за моето/нашето оттегляне от договора за продажба на следните артикули(*) договори за доставка на следните артикули(*) договори за специфична работа, състояща се в изработка на следните артикули(*)/за предоставяне на следната услуга(*)

Дата на сключване на договора(*)/получаване на стоката(*)
Име и фамилия на потребителя(-те)
Адрес на потребителя(-те)
Подпис на потребителя(-те) (само, ако формулярът се изпраща в хартиен вид)
Дата

(*) Ненужното да се зачеркне