Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 100,00 лв., които са платени предварително.

Доставката на поръчки с наложен платеж е платена (19,99 лв.)

Повече за цената на доставка
Възможност за връщане в рамките на 30 дни от датата на получаване на поръчката. Инструкции за връщане на стока

Повечето продукти се доставят в рамките на 3 работни дни след изпращане на поръчката от нашия склад в Полша.

Срокът за доставка може да варира в зависимост от наличността на продукта и начина на доставка.

Повече за сроковете на доставка
Nav switch

Въведете фразата за търсене, за да видите подсказките.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЮЛЕТИНА НА SPORTANO.BG

I.           ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.          Общите условия описва правилата за предоставяне на услугата Бюлетин като част от Онлайн магазина (наричани по-долу: „Общи условия за Бюлетин“) от дружество с ограничена отговорност SPORTANO.COM със седалище в Зелена Гура (ул. Вроцлавска 17В/15, 65-427 Зелена Гура (Wrocławska 17B / 15, 65-427 Zielona Góra), вписана в търговския регистър, воден от Окръжния съд в Зелена Гура, VIII Стопански отдел - Национален съдебен регистър, с номер KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, фирмен капитал 10.050.000,00 PLN, адрес на уебсайт: www.sportano.bg, адрес e-mail: contact@sportano.bg, телефон: +35924372690. (такса, както за стандартен разговор - съгласно ценоразписа на съответния оператор) (наричано по-нататък: „SPORTANO”) [Актуализиране на определението за Продавач поради промяна в наименованието на фирмата на Продавача и промяна на нейния акционерен капитал, считано от 28.11.2022 г.].

 

2.          Термините, написани с главни букви, които не са дефинирани в Общите условия за Бюлетина, имат значението, дадено им от Общите условия, освен ако не е предвидено друго в този Общи условия за Бюлетина.

 

II.          УСЛУГА БЮЛЕТИН

1.          Започването на използването на Бюлетина (сключване на договор за предоставяне на Бюлетин) става след правилното изпълнение на следните етапи от Клиента:

a)          предоставянето на своя e-mail адрес или мобилен телефонен номер в рамките на онлайн магазина (напр. в предназначеното за тази цел поле), както и

б)          съгласието на Клиента да получава търговска информация чрез избрания канал (е-mail и/или телефон) и приемане на Общите условия за Бюлетин (напр. чрез маркиране на подходящото квадратче (отметка) или кликване върху съответния бутон), и след това кликване върху линка за активиране, изпратен на посочения е-mail адрес (линкът за активиране се отнася само за Бюлетина, изпращан на посочения е-mail адрес).

2.          Бюлетинът обхваща:

a)          получаване от Клиента, който е предоставил на SPORTANO своя е-mail адрес, по електронен път, включително посредством системи за автоматично повикване, търговска информация относно продукти и услуги на SPORTANO и неговите партньори, включително информация за актуални промоции, оферти, отстъпки и маркетингови кампании; или/и

б)          получаване от Клиента, който е предоставил на SPORTANO своя мобилен телефонен номер, включително посредством системи за автоматично повикване, търговска информация относно продукти и услуги на SPORTANO и неговите партньори, включително информация за актуални промоции, оферти, отстъпки и маркетингови кампании.

3.          Бюлетинът се предоставя безплатно за неограничен срок.

4.          Клиентът се задължава да:

a)          да използва Бюлетина по начин, съобразен с разпоредбите на приложимото законодателство и без да нарушава правата на трети страни, в съответствие с разпоредбите на Общите условия за Бюлетина, както и с обичаите и принципите на социално съжителство, приети в това отношение;

б)          предоставя на SPORTANO само верни, актуални и всички необходими данни;

в)          незабавно да актуализира данните, предоставени на SPORTANO във връзка със сключването на договора за предоставяне на Бюлетин;

г)          да не доставя и да не предоставя каквото и да е съдържание, забранено от приложимото законодателство в Онлайн магазина, по-специално съдържание, което нарушава авторските права на трети лица или техните лични права. 

5.          Използването на Бюлетина, включително сключването на договор за предоставяне на Бюлетина, изисква крайното устройство на Клиента и ИТ системата да отговарят на следните минимални технически изисквания, т.е. да има компютър или друго устройство, свързано към Интернет (в случай на мобилно приложение - преносимо устройство) с минимална разделителна способност на екрана 1280 x 720 пиксела, оборудвано с поне един от следните уеб браузъри: Chrome версия 94 и по-нова, Internet Explorer версия 11 и по-нова, Firefox версия 93 и по-нова, Edge версия 94 и по-нова, Safari версия 14 и по-нова, Opera версия 80 и по-нова, обслужваща Java Script и позволяваща запазване на файлове бисквитки, а в случай на Бюлетин, изпратен чрез SMS на мобилен телефонен номер, е необходимо да притежавате мобилен телефон. Клиентът трябва да има активен е-mail адрес и/или активен мобилен телефонен номер. 

 

6.          Използването на Бюлетина като Електронна Услуга е свързано с типични заплахи за предоставянето на данни по Интернет, като разпространение на клиентски данни, неоторизиран достъп до тях или загубата им. SPORTANO и Клиентът се задължават да предприемат действия, насочени към минимизиране на тези рискове.

 

III.         ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.          Личните данни на Клиента се обработват от SPORTANO като администратор на лични данни. Предоставянето на лични данни от Клиента е доброволно, но необходимо за използване на Бюлетина.

2.          Подробна информация относно защитата на личните данни ще намерите в Политиката за поверителност и бисквитки. 

 

IV.         ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1.          Правата върху всички елементи, включително произведения по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г., предоставени от SPORTANO или неговите партньори, по-специално авторските права, принадлежат на SPORTANO или субекти, с които SPORTANO е сключил съответните договори.

2.          Клиентът има право да използва безплатно посоченото по-горе съдържание само за лична употреба и само за правилното използване на Бюлетина, без териториални ограничения. Използването на гореспоменатото съдържание в различен обхват се допуска само въз основа на изрично предварително съгласие, дадено от упълномощен субект, в писмена форма под страх за нищожност.

 

V.          РЕКЛАМАЦИИ

1.          Клиентът може да заяви несъответствия, свързани с Бюлетина, под формата на рекламация. Рекламациите могат да се заявяват например на адрес е-mail: contact@sportano.bg.

2.          Разглеждането на рекламацията от SPORTANO се извършва незабавно, не по-късно от 14-дневен срок от датата на нейното заявяване. 

3.          За да се ускори разглеждането на рекламацията, се препоръчва да се посочат името и данните за контакт на заявителя на рекламацията, както и описание на причините, обосноваващи рекламацията.

4.          Нито SPORTANO, нито неговите служители, упълномощени представители и агенти не носят отговорност пред Клиента, който не е потребител, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или агенти за каквито и да било щети, включително пропуснати ползи, освен ако щетите са причинени умишлено от тях. Във всеки случай на определяне на отговорността на SPORTANO, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници, тази отговорност спрямо Клиента, който не е потребител, независимо от правното му основание, е ограничена – както в рамките на един иск, така и за всякакви искове общо - до сумата 500 BGN.

 

VI.        ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА ЗА БЮЛЕТИНА

1.          Клиентът има възможност по всяко време и без да посочва причина да се отпише от бюлетина (прекратяване на договора за предоставяне на Бюлетина), по-специално като кликне върху линка за деактивиране, включен във всеки е-mail, изпратен до Клиента като част от Бюлетина или, в случай на Бюлетин SMS - чрез телефонен контакт. Отписването от един от каналите за Бюлетин не отписва автоматично от другия канал за Бюлетин.

2.          SPORTANO може да прекрати договора за предоставяне на Бюлетин по всяко време със спазване на 14-дневно предизвестие по следните причини:

a)          промяна в правните разпоредби, регулиращи предоставянето на електронни услуги от SPORTANO, засягаща взаимните права и задължения, посочени в договора за предоставяне на Бюлетина или промяна в тълкуването на горните правни разпоредби в резултат на съдебни решения, решения, препоръки на служби или органи, компетентни в дадена област;

б)          промяна в начина на предоставяне на услугите поради технически или технологични причини, например актуализиране на техническите изисквания, посочени в настоящия Общи условия за Бюлетин;

в)          промяна на обхвата или предоставянето на услугите, за които се прилагат разпоредбите на Общите условия за Бюлетина, чрез въвеждане на нови, модификация или оттегляне от SPORTANO на съществуващите функции или услуги, обхванати от Общите условия за Бюлетина;

г)          промяна в обхвата или начина на предоставяне на услуги от субекти, сътрудничещи с SPORTANO чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне от тези субекти на съществуващи функционалности или услуги, засягащи взаимните права и задължения между Клиента и SPORTANO.

3.          SPORTANO изпраща своята декларация в обхвата, посочен в т. 2 по-горе, на е-mail адреса или телефонния номер, предоставени от Клиента при абониране за Бюлетина.

4.          SPORTANO може да откаже на Клиента по-нататъшно право да използва Бюлетина, както и да прекрати договора на Клиента за предоставяне на Бюлетина със 7-дневен срок на предизвестие в случай на грубо нарушение от страна на Клиента на точка II, пар. 4 буква а. от Общите условия за Бюлетина.

5.          SPORTANO може също да въведе промени в този Общи условия за Бюлетин в случай на поне една от причините, посочени в пар. 2 по-горе. 

6.          В случай на въведени промени в Общите условия за Бюлетин, SPORTANO ще предостави консолидирания текст на Общите условия за Бюлетина, като го публикува като част от Онлайн магазина и чрез съобщение, изпратено на е-mail адреса, предоставен от Клиента при регистрацията за бюлетина или SMS изпратен на посочения телефонен номер с линк, който ще позволи прочитане и записване на консолидирания текст на Общите условия.

7.          Изменението на Общите условия за Бюлетина влиза в сила след 14 дни от датата на изпращане на информацията за промяната. Клиентът има право да прекрати договора за предоставяне на Бюлетина в срок от 14 дни от датата на уведомяването му за промяната на Общите условия на Бюлетина.

 

VII.       КРАЙНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1.          Общите условия на Бюлетина е в сила от 20.07.2022.

2.          Договорът за предоставяне на Бюлетин се сключва на полски език. 

3.          Регистрирането, обезопасяването и разкриването на съществени клаузи на сключения договор за предоставяне на Бюлетин става чрез изпращане на съобщение на е-mail адреса или SMS на посочения от Клиента телефонен номер при абониране за Бюлетина.

4.          По въпроси, които не са обхванати от Общите условия на Бюлетина, се прилагат общоприложимите разпоредби на полското законодателство.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЮЛЕТИНА НА SPORTANO.BG


I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Общите условия описва правилата за предоставяне на услугата Бюлетин като част от Онлайн магазина (наричани по-долу: „Общи условия за Бюлетин“) от дружество с ограничена отговорност SPORTANO.COM със седалище в Зелена Гура (ул. Вроцлавска 17В/15, 65-427 Зелена Гура (Wrocławska 17B / 15, 65-427 Zielona Góra), вписана в търговския регистър, воден от Окръжния съд в Зелена Гура, VIII Стопански отдел - Национален съдебен регистър, с номер KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, фирмен капитал 10.050.000,00 PLN, адрес на уебсайт: www.sportano.bg, адрес e-mail: contact@sportano.bg, телефон: +35924372690. (такса, както за стандартен разговор - съгласно ценоразписа на съответния оператор) (наричано по-нататък: „SPORTANO”) [Актуализиране на определението за Продавач поради промяна в наименованието на фирмата на Продавача и промяна на нейния акционерен капитал, считано от 28.11.2022 г.].
2. Термините, написани с главни букви, които не са дефинирани в Общите условия за Бюлетина, имат значението, дадено им от Общите условия, освен ако не е предвидено друго в този Общи условия за Бюлетина.


II. УСЛУГА БЮЛЕТИН

1. Започването на използването на Бюлетина (сключване на договор за предоставяне на Бюлетин) става след правилното изпълнение на следните етапи от Клиента:
a) предоставянето на своя e-mail адрес или мобилен телефонен номер в рамките на онлайн магазина (напр. в предназначеното за тази цел поле), както и
б) съгласието на Клиента да получава търговска информация чрез избрания канал (е-mail и/или телефон) и приемане на Общите условия за Бюлетин (напр. чрез маркиране на подходящото квадратче (отметка) или кликване върху съответния бутон), и след това кликване върху линка за активиране, изпратен на посочения е-mail адрес (линкът за активиране се отнася само за Бюлетина, изпращан на посочения е-mail адрес).
2. Бюлетинът обхваща:
a) получаване от Клиента, който е предоставил на SPORTANO своя е-mail адрес, по електронен път, включително посредством системи за автоматично повикване, търговска информация относно продукти и услуги на SPORTANO и неговите партньори, включително информация за актуални промоции, оферти, отстъпки и маркетингови кампании; или/и
б) получаване от Клиента, който е предоставил на SPORTANO своя мобилен телефонен номер, включително посредством системи за автоматично повикване, търговска информация относно продукти и услуги на SPORTANO и неговите партньори, включително информация за актуални промоции, оферти, отстъпки и маркетингови кампании.
3. Бюлетинът се предоставя безплатно за неограничен срок.
4. Клиентът се задължава да:
a) да използва Бюлетина по начин, съобразен с разпоредбите на приложимото законодателство и без да нарушава правата на трети страни, в съответствие с разпоредбите на Общите условия за Бюлетина, както и с обичаите и принципите на социално съжителство, приети в това отношение;
б) предоставя на SPORTANO само верни, актуални и всички необходими данни;
в) незабавно да актуализира данните, предоставени на SPORTANO във връзка със сключването на договора за предоставяне на Бюлетин;
г) да не доставя и да не предоставя каквото и да е съдържание, забранено от приложимото законодателство в Онлайн магазина, по-специално съдържание, което нарушава авторските права на трети лица или техните лични права. 
5. Използването на Бюлетина, включително сключването на договор за предоставяне на Бюлетина, изисква крайното устройство на Клиента и ИТ системата да отговарят на следните минимални технически изисквания, т.е. да има компютър или друго устройство, свързано към Интернет (в случай на мобилно приложение - преносимо устройство) с минимална разделителна способност на екрана 1280 x 720 пиксела, оборудвано с поне един от следните уеб браузъри: Chrome версия 94 и по-нова, Internet Explorer версия 11 и по-нова, Firefox версия 93 и по-нова, Edge версия 94 и по-нова, Safari версия 14 и по-нова, Opera версия 80 и по-нова, обслужваща Java Script и позволяваща запазване на файлове бисквитки, а в случай на Бюлетин, изпратен чрез SMS на мобилен телефонен номер, е необходимо да притежавате мобилен телефон. Клиентът трябва да има активен е-mail адрес и/или активен мобилен телефонен номер.
6. Използването на Бюлетина като Електронна Услуга е свързано с типични заплахи за предоставянето на данни по Интернет, като разпространение на клиентски данни, неоторизиран достъп до тях или загубата им. SPORTANO и Клиентът се задължават да предприемат действия, насочени към минимизиране на тези рискове.


III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Личните данни на Клиента се обработват от SPORTANO като администратор на лични данни. Предоставянето на лични данни от Клиента е доброволно, но необходимо за използване на Бюлетина.
2. Подробна информация относно защитата на личните данни ще намерите в Политиката за поверителност и бисквитки.


IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Правата върху всички елементи, включително произведения по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г., предоставени от SPORTANO или неговите партньори, по-специално авторските права, принадлежат на SPORTANO или субекти, с които SPORTANO е сключил съответните договори.
2. Клиентът има право да използва безплатно посоченото по-горе съдържание само за лична употреба и само за правилното използване на Бюлетина, без териториални ограничения. Използването на гореспоменатото съдържание в различен обхват се допуска само въз основа на изрично предварително съгласие, дадено от упълномощен субект, в писмена форма под страх за нищожност.


V. РЕКЛАМАЦИИ

1. Клиентът може да заяви несъответствия, свързани с Бюлетина, под формата на рекламация. Рекламациите могат да се заявяват например на адрес е-mail: contact@sportano.bg.
2. Разглеждането на рекламацията от SPORTANO се извършва незабавно, не по-късно от 14-дневен срок от датата на нейното заявяване. 
3. За да се ускори разглеждането на рекламацията, се препоръчва да се посочат името и данните за контакт на заявителя на рекламацията, както и описание на причините, обосноваващи рекламацията.
4. Нито SPORTANO, нито неговите служители, упълномощени представители и агенти не носят отговорност пред Клиента, който не е потребител, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители и/или агенти за каквито и да било щети, включително пропуснати ползи, освен ако щетите са причинени умишлено от тях. Във всеки случай на определяне на отговорността на SPORTANO, неговите служители, упълномощени представители и/или пълномощници, тази отговорност спрямо Клиента, който не е потребител, независимо от правното му основание, е ограничена – както в рамките на един иск, така и за всякакви искове общо - до сумата 500 BGN.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПРОМЯНА НА ПРАВИЛАТА ЗА БЮЛЕТИНА

1. Клиентът има възможност по всяко време и без да посочва причина да се отпише от бюлетина (прекратяване на договора за предоставяне на Бюлетина), по-специално като кликне върху линка за деактивиране, включен във всеки е-mail, изпратен до Клиента като част от Бюлетина или, в случай на Бюлетин SMS - чрез телефонен контакт. Отписването от един от каналите за Бюлетин не отписва автоматично от другия канал за Бюлетин.
2. SPORTANO може да прекрати договора за предоставяне на Бюлетин по всяко време със спазване на 14-дневно предизвестие по следните причини:
a) промяна в правните разпоредби, регулиращи предоставянето на електронни услуги от SPORTANO, засягаща взаимните права и задължения, посочени в договора за предоставяне на Бюлетина или промяна в тълкуването на горните правни разпоредби в резултат на съдебни решения, решения, препоръки на служби или органи, компетентни в дадена област;
б) промяна в начина на предоставяне на услугите поради технически или технологични причини, например актуализиране на техническите изисквания, посочени в настоящия Общи условия за Бюлетин;
в) промяна на обхвата или предоставянето на услугите, за които се прилагат разпоредбите на Общите условия за Бюлетина, чрез въвеждане на нови, модификация или оттегляне от SPORTANO на съществуващите функции или услуги, обхванати от Общите условия за Бюлетина;
г) промяна в обхвата или начина на предоставяне на услуги от субекти, сътрудничещи с SPORTANO чрез въвеждане на нови, модифициране или оттегляне от тези субекти на съществуващи функционалности или услуги, засягащи взаимните права и задължения между Клиента и SPORTANO.
3. SPORTANO изпраща своята декларация в обхвата, посочен в т. 2 по-горе, на е-mail адреса или телефонния номер, предоставени от Клиента при абониране за Бюлетина.
4. SPORTANO може да откаже на Клиента по-нататъшно право да използва Бюлетина, както и да прекрати договора на Клиента за предоставяне на Бюлетина със 7-дневен срок на предизвестие в случай на грубо нарушение от страна на Клиента на точка II, пар. 4 буква а. от Общите условия за Бюлетина.
5. SPORTANO може също да въведе промени в този Общи условия за Бюлетин в случай на поне една от причините, посочени в пар. 2 по-горе. 
6. В случай на въведени промени в Общите условия за Бюлетин, SPORTANO ще предостави консолидирания текст на Общите условия за Бюлетина, като го публикува като част от Онлайн магазина и чрез съобщение, изпратено на е-mail адреса, предоставен от Клиента при регистрацията за бюлетина или SMS изпратен на посочения телефонен номер с линк, който ще позволи прочитане и записване на консолидирания текст на Общите условия.
7. Изменението на Общите условия за Бюлетина влиза в сила след 14 дни от датата на изпращане на информацията за промяната. Клиентът има право да прекрати договора за предоставяне на Бюлетина в срок от 14 дни от датата на уведомяването му за промяната на Общите условия на Бюлетина.


VII. КРАЙНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

1. Общите условия на Бюлетина е в сила от 2022.07.20
2. Договорът за предоставяне на Бюлетин се сключва на полски език. 
3. Регистрирането, обезопасяването и разкриването на съществени клаузи на сключения договор за предоставяне на Бюлетин става чрез изпращане на съобщение на е-mail адреса или SMS на посочения от Клиента телефонен номер при абониране за Бюлетина.
4. По въпроси, които не са обхванати от Общите условия на Бюлетина, се прилагат общоприложимите разпоредби на полското законодателство.