Доставката е безплатна за поръчки на стойност над 100,00 лв., които са платени предварително.

Доставката на поръчки с наложен платеж е платена (19,99 лв.)

Повече за цената на доставка
Възможност за връщане в рамките на 30 дни от датата на получаване на поръчката. Инструкции за връщане на стока

Повечето продукти се доставят в рамките на 3 работни дни след изпращане на поръчката от нашия склад в Полша.

Срокът за доставка може да варира в зависимост от наличността на продукта и начина на доставка.

Повече за сроковете на доставка
Nav switch

Въведете фразата за търсене, за да видите подсказките.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА SPORTANO.BG 

Настоящата Политика за поверителност и бисквитки на Онлайн магазина (наричана по-долу: „Политика“) е информативна, което означава, че не е източник на задължения за посетителите на Онлайн магазина. Изписаните с главни букви термини, които не са дефинирани в Политиката, имат значението, което им е дадено от Общите условия на Онлайн магазина. Всички въпроси или съмнения, свързани с обработката на личните Ви данни, можете да изпращате на имейл адрес: gdpr@sportano.bg 

 

I.     ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА

II.     ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

III.    ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.     ПРОФИЛ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА / ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

2.     ПРАВЕНЕ НА ПОРЪЧКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

3.     КОНТАКТ С КЛИЕНТА

4.     БЮЛЕТИН

5.     УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА 

6.     Блог

IV.   ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКА 

V.    ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

VI.   ПРАВА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

VII.  БИСКВИТКИ

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

I.              ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА

 

Целта на тази Политика е: 

a)          представянето на правилата за обработка на личните данни от Администратора като част от Онлайн магазина (включително и Мобилното приложение) и като предоставя на субектите на данни необходимата информация за обработката на личните им данни в съответствие с Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), (наричан по-долу: „GDPR“);

б)          разяснение на Вашите права във връзка с обработваните от Администратора лични данни и начина на тяхната защита;

в)          предоставяне на информация за бисквитките, използвани от Онлайн магазина и правилата за тяхното приемане. 

 

II.              ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.          Администраторът на вашите лични данни, събрани чрез Онлайн магазина (включително мобилното приложение) и лицето, управляващо онлайн магазина, е SPORTANO.COM дружество с ограничена отговорност със седалище в Зельона Гура, Полша (ul. Wrocławska 17B / 15, 65-427 Zielona Góra ), вписано в регистъра на предприемачите, воден от Окръжния съд в Зельона Гура, VIII търговски отдел на Националния съдебен регистър, под номер KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, адрес на уебсайта: www.sportano.bg, имейл адрес: contact@sportano.bg, телефонен номер: +35924372690 (такса като за стандартно обаждане - съгласно ценоразписа на съответния оператор) (наричано по-нататък: "Администратор").

2.          Администраторът декларира, че полага специални грижи за защита на интересите на субектите на данни и по-специално гарантира, че:

a)          обработва лични данни законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин за субектите на данни;

б)          събира лични данни за конкретни, ясни и законни цели и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

в)          личните данни са адекватни, уместни и ограничени до необходимото за целите, за които се обработват;

г)           личните данни са верни и, когато е необходимо, се актуализират;

д)          съхранява лични данни във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се обработват;

е)           обработва лични данни по начин, който гарантира подходяща сигурност, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и случайна загуба, унищожаване или повреда, като използва подходящи технически или организационни мерки.

3.          Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо за постигане на целите, посочени в точка III по-долу.

 

III.              ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни правни основания в зависимост от това кои функции на Онлайн магазина използвате, по-специално за сключване и изпълнение на сключени с Вас договори, извършване на маркетингови, аналитични или статистически дейности, подобряване на качеството на услугите, изпълнение на съответни законови задължения, възложени на Администратора. Подробности по-долу. 

 

1.          ПРОФИЛ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА / ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Личните данни, предоставени от Вас във връзка със създаването на Профил в Онлайн магазина, както и други лични данни, получени във връзка с Вашата дейност в Онлайн магазина и използването на Електронни услуги, се обработват основно с цел да Ви дадем възможност да се регистрирате в Онлайн магазина и да използвате профила си, както и други налични Електронни услуги. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е необходимостта от изпълнение на сключения с Администратора Договор за услуга – чл. 6 пар. 1 буква b) GDPR. 

Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за извършване на маркетингови, аналитични и статистически дейности, както и за разследване или защита на евентуални претенции. Правното основание за обработка на личните Ви данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR. 

 

2.          ПРАВЕНЕ НА ПОРЪЧКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

Личните данни, предоставени от Вас при правенето на Поръчки и сключването на Договор за покупко-продажба в Онлайн магазина, се обработват основно с цел осъществяване на процеса на покупка, т.е.: 

a)          с цел изпълнение на Вашата поръчка и сключения Договор за продажба. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е необходимостта от изпълнение на сключения с Администратора Договор за продажба - чл. 6 пар. 1 буква b) GDPR;

б)          за уреждане на Вашата поръчка и сключения договор за продажба, включително издаване и съхранение на документите за продажба, за разглеждането на връщания и рекламации. Правното основание за обработване на лични данни за тази цел е изпълнението на задълженията, наложени на Администратора от закона, включително счетоводни и данъчни задължения - чл. 6 пар. 1 буква c) GDPR.

Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за извършване на маркетингови, аналитични и статистически дейности, както и за разследване или защита на евентуални претенции. Правното основание за обработка на личните Ви данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR. 

 

3.          КОНТАКТ С КЛИЕНТА

Личните данни, предоставени от Вас във връзка с установяване на контакт с Администратора по имейл, телефон или формуляра за контакт, се обработват основно с цел обработване на Вашето запитване и отговор. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е легитимният интерес на Администратора – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR. 

Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за извършване на маркетингови, аналитични и статистически дейности, както и за разследване или защита на евентулни претенции. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR. 

 

4.          БЮЛЕТИН

Ако се абонирате за бюлетина (даване на съгласие за получаване на търговска информация), вашите лични данни се обработват, за да ви изпратим маркетингово съдържание (получаване на бюлетина). Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е необходимостта от изпълнение на сключения с Администратора договор за предоставяне на Бюлетин – чл. 6 пар. 1 буква b) GDPR. 

Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани с цел маркетинг (независимо от бюлетина), аналитични и статистически дейности, както и за целите на разследване или защита на евентулни претенции. Правното основание за обработка на личните Ви данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR. 

 

5.          УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА 

Предоставените от Вас лични данни във връзка с желанието за получаване на известия за наличността на Продукта се обработват с цел изпращане на уведомление за наличността на избрания от Вас Продукт. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е необходимостта от изпълнение на договора за услуга под формата на уведомление за наличност на Продукта – чл. 6 пар. 1 буква b) GDPR. 

Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за извършване на маркетингови, аналитични и статистически дейности, както и за разследване или защита на евентулни претенции. Правното основание за обработка на личните Ви данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR. 

 

6.          Блог

В случай на използване на блога, от момента, в който започнете да го използвате (т.е. след правилното стартиране на услугата, състоящо се в показване на правилния url адрес - https://sportano.bg/Blog/, по-специално чрез въвеждане на следния адрес в адресната лента на вашия уеб браузър: https://sportano.bg/blog/.), Вашите лични данни се обработват с цел предоставяне на съдържанието и материалите, публикувани в блога. Правното основание за обработването на Вашите лични данни в този случай е необходимостта да се осигури достъп до блога съгласно споразумението, сключено от Вас с Администратора, в съответствие с чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и за маркетингови (независимо от Блога), аналитични и статистически дейности. Правното основание за обработката на Вашите лични данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или на трета страна, състоящ се в маркетинг на продукти или услуги, в съответствие с чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Освен това Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и за разследване, установяване на претенции или защита срещу евентуални претенции. Правното основание за обработването на Вашите лични данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или на трета страна, изразяващ се в правна необходимост от доказване на факти или защита на интереси, в съответствие с чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

 

IV.              ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКА 

 

1.          Вашите лични данни се обработват:

a)          във връзка със създаване на Профил или за използването на други Електронни услуги – по време на съществуването на Профила или на използването на други Електронни услуги;

б)          във връзка с правенето на Поръчка и сключването на Договор за покупко-продажба - за периода, необходим за изпълнението им, включително и за отчитането на Поръчката и сключения договор за продажба и изпълнението на правните задължения, свързани със сключения договор (счетоводни и данъчни задължения);

в)          във връзка с установяването на контакт с Администратора - за периода, необходим за разглеждане на Вашето запитване и изпращането на отговор; 

г)          във връзка с провежданите маркетингови, аналитични или статистически дейности - за срока на законния интерес на Администратора или трета страна, или докато възразите срещу такова обработване;

д)          във връзка с предоставянето от Администратора на услуга под формата на информиране за наличността на Продукта - за периода, необходим за да Ви уведоми за наличността на Продукта (този период може да бъде различен в зависимост от избрания от Вас Продукт) ;

2.          Освен това, във всеки случай, вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за времето, необходимо за:

a)          изпълнение на задълженията на Администратора съгласно приложимото законодателство;

б)          разследване или защита срещу евентуални претенции - за срока на давност, определен от приложимото законодателство.

3.          В зависимост от обхвата на личните данни и целите на тяхното обработване, Вашите лични данни могат да се съхраняват за различен период. Във всеки от случаите по-дългият период на съхранение на личните данни е решаващ.

 

V.              ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

1.          Администраторът може да споделя Вашите лични данни с трети лица, с които си сътрудничи като част от управлението на Онлайн магазина. Това могат да бъдат субекти, които технически помагат за управлението на Онлайн магазина, например доставчици на хостинг или телеинформационни услуги, превозвачи или посредници, извършващи пратки на поръчани продукти, субекти, обработващи електронни плащания или плащане с разплащателна карта, компании, които предоставят поддръжка при комуникацията с клиентите и провеждат маркетингови кампании, както и доставчици на правни и консултантски услуги. Третите лица, на които Администраторът предоставя лични данни като част от Онлайн магазина, се задължават да прилагат подходящи мерки за осигуряване на сигурността и защитата на Вашите лични данни. Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени и на компании от капиталовата група, към която принадлежи Администратора.

2.          Вашите лични данни по правило се обработват в рамките на Европейското икономическо пространство (наричано по-долу: „ЕИП“). Въпреки това, във връзка със сътрудничеството на Администратора с трети страни в областта на дейността на Онлайн магазина, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в държава извън ЕИП, където субектът, който си сътрудничи с Администратора, поддържа инструменти за обработка на лични данни в сътрудничество с Администратора. В случай на такова прехвърляне на данни, то ще се осъществи само доколкото е необходимо и ще е свързано с предоставянето на услуги от тези субекти в името на Администратора.

3.          В случай на прехвърляне на лични данни на субекти, базирани извън ЕИП, администраторът гарантира прилагането на изискванията, посочени в глава 5 от GDPR, включително използването на подходящи предпазни мерки за трансфер под формата на стандартни договорни клаузи, приети съгласно решенията на Европейската комисия. Можете да получите копие от предпазните мерки на личните данни, прехвърлени извън ЕИП, като се свържете с администратора на следния имейл адрес: gdpr@sportano.bg

 

VI.              ПРАВА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Субектът на данните има право на: 

a)          достъп до личните данни (включително да получава информация, кои лични данни се обработват);

б)          искания за коригиране и ограничаване на обработката на личните данни (например, ако са неверни); 

в)          изтриване на личните данни (например в случай, че са били обработени неправомерно);

г)          прехвърляне на личните данни, които са предоставени на Администратора и които се обработват по автоматизиран начин, като обработката се извършва въз основа на съгласие или въз основа на необходимост за изпълнение на договора, например от друг администратор;

д)          да оттегли съгласието си (доколкото съгласието е основание за обработката) по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга обработването, извършено от Администратора, в съответствие със закона, преди неговото оттегляне; 

е)           да възразява срещу обработването на лични данни за цели, произтичащи от законни интереси, реализирани от Администратора или от трети страни, включително по-специално обработка за маркетингови цели;

ж)          подаване на жалба до председателя на Службата за защита на личните данни.

 

VII.              БИСКВИТКИ

 

1.          Администраторът използва файлове тип бисквитки (малки текстови файлове, т.нар. бисквитки) или с подобна на тяхната функция, които се записват на крайното ви устройство във връзка с използването на Онлайн магазина.

2.          Бисквитките ни позволяват да осигурим правилното функциониране на Онлайн магазина и изпълнението на основните му функции. Можем също така да ги използваме, за да анализираме използването на Онлайн магазина, да го адаптираме към вашите интереси и да представяме персонализирано рекламно съдържание.

3.          Бисквитките събират различни видове информация, която по правило не представлява лични данни (не позволяват вашата идентификация). Част от информацията, в зависимост от нейното съдържание и използване, обаче може да бъде приписана на конкретно лице и по този начин да се счита за лични данни. По отношение на този вид информация се прилагат съответно разпоредбите на Политиката за личните данни. В случай, че бисквитките съдържат Ваши лични данни, основание за тяхното обработване е легитимния интерес на Администратора или трета страна – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR.

4.          Онлайн магазинът използва два основни типа бисквитки:

a)          "сесийни" бисквитки (session cookies) - те са временни файлове, които се съхраняват на вашето крайно устройство, докато не напуснете уебсайта или не изключите софтуера (уеб браузър); и

б)          „постоянни“ бисквитки (persistent cookies) – които се съхраняват на крайното ви устройство за времето, посочено в параметрите на бисквитките или докато не ги изтриете. 

5.          Освен задължителните бисквитки (които използваме, за да гарантираме правилното функциониране на уебсайта и безопасното му използване), можем да използваме и следните видове бисквитки като част от Онлайн магазина:

a)          аналитични и функционални – бисквитки, насочени към анализиране на използването на Онлайн магазина. Благодарение на тях можем определим броя на посетителите на Онлайн магазина, както и откриваме нередности във функционирането му и в същото време непрекъснато да го подобряваме. Тези бисквитки също така ви улесняват използването на онлайн магазина (например като се запаметяват информацията и настройките, които сте предоставили);

б)          маркетинг – бисквитки, които се използват за представяне на реклами, съобразени с вашите интереси и могат също да се използват за коригиране на съдържанието и рекламите, предоставени ви от трети страни, с които си сътрудничим.

6.          В много случаи уеб браузърът позволява бисквитките да се съхраняват на крайното устройство на потребителя по подразбиране. Можете да изтриете бисквитките, съхранени на вашето крайно устройство по всяко време или да блокирате възможността за записването им в настройките на уеб браузъра.

7.          Подробна информация за това как да блокирате/изтриете бисквитките е достъпна в секцията "Помощ" в менюто на браузъра. Например в Internet Explorer бисквитките могат да се променят от: Инструменти -> Интернет опции -> Поверителност; в Mozilla Firefox: Инструменти -> Опции -> Поверителност; а в Google Chrome: Настройки -> Покажи разширени настройки -> Поверителност -> Настройки на съдържанието -> Бисквитки. Пътищата за достъп може да се различават в зависимост от версията на използвания браузър.

8.          Като част от използването на Онлайн магазина имате възможност да изберете обхвата на използване на технологията за бисквитки и след това да изразите подходящо съгласие, съответстващо на избрания обхват. В зависимост от това какъв обхват на използване на технологията за бисквитки сте съгласни, такива бисквитки ще бъдат инсталирани на вашето устройство.

9.          Бисквитките не са вредни за вас или за вашето устройство. Ограниченията за използването на бисквитки могат да засегнат някои от функциите, налични в Онлайн магазина, да позволят или значително да възпрепятстват правилното използване на Онлайн магазина.

10.       Поради факта, че Администраторът си сътрудничи с други субекти като част от Онлайн магазина, за целите на това сътрудничество, браузърът запазва и бисквитки, които идват от субекти, с които Администраторът си сътрудничи. По този начинсе събира информация напр. за разглежданите продукти. Бисквитките, изпращани от тези субекти, имат за цел да осигурят правилното функциониране на Онлайн магазина и да подобрят ефективността на представянето на реклами, които съответстват на вашата онлайн дейност. Администраторът използва по-специално услугите на следните субекти, които използват бисквитки в Онлайн магазина: Google Analytics, Facebook, Synerise, Hotjar, Criteo, RTB House.

 

VIII.              ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1.          Администраторът си запазва правото да променя Политиката - това може да се осъществи, поради следните важни причини:

a)          при промени в приложимите разпоредби, по-специално в областта на защитата на личните данни, телекомуникационното право, услугите, предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, засягащи правата и задълженията на Администратора или потребителя на Онлайн магазина; 

б)          при развой на функционалността или електронните услуги, продиктувани от напредъка на интернет технологиите, включително използването/внедряването на нови технологични или технически решения, засягащи обхвата на Политиката.

2.          Администраторът всеки път ще публикува информация за промените в Политиката като част от Онлайн магазина. С всяка промяна ще се появява нова версия на Политиката с нова дата.

3.          Поради факта, че Онлайн магазинът може да съдържа линкове към външни уебсайтове, които не принадлежат на Администратора и за които Администраторът не носи отговорност, Администраторът Ви насърчава да прочетете политиките за поверителност, публикувани на външните уебсайтове, които принадлежат на други администратори.

4.          Тази версия на Политиката е в сила от 01.12.2022.

 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ, ВАЛИДНА ДО 2022.11.30

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА SPORTANO.BG 

Настоящата Политика за поверителност и бисквитки на Онлайн магазина (наричана по-долу: „Политика“) е информативна, което означава, че не е източник на задължения за посетителите на Онлайн магазина. Изписаните с главни букви термини, които не са дефинирани в Политиката, имат значението, което им е дадено от Общите условия на Онлайн магазина. Всички въпроси или съмнения, свързани с обработката на личните Ви данни, можете да изпращате на имейл адрес: gdpr@sportano.bg 

I. ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА
II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
III. ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. ПРОФИЛ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА / ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
2. ПРАВЕНЕ НА ПОРЪЧКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА
3. КОНТАКТ С КЛИЕНТА
4. БЮЛЕТИН
5. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА
6. БЛОГ

IV. ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКА
V. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
VI. ПРАВА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ
VII. БИСКВИТКИ
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


I. ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА

Целта на тази Политика е:

a) представянето на правилата за обработка на личните данни от Администратора като част от Онлайн магазина (включително и Мобилното приложение) и като предоставя на субектите на данни необходимата информация за обработката на личните им данни в съответствие с Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), (наричан по-долу: „GDPR“);
б) разяснение на Вашите права във връзка с обработваните от Администратора лични данни и начина на тяхната защита;
в) предоставяне на информация за бисквитките, използвани от Онлайн магазина и правилата за тяхното приемане.


II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Администраторът на вашите лични данни, събрани чрез Онлайн магазина (включително мобилното приложение) и лицето, управляващо онлайн магазина, е SPORTANO.COM дружество с ограничена отговорност със седалище в Зельона Гура, Полша (ul. Wrocławska 17B / 15, 65-427 Zielona Góra ), вписано в регистъра на предприемачите, воден от Окръжния съд в Зельона Гура, VIII търговски отдел на Националния съдебен регистър, под номер KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, адрес на уебсайта: www.sportano.bg, имейл адрес: contact@sportano.bg, телефонен номер: +35924372690 (такса като за стандартно обаждане - съгласно ценоразписа на съответния оператор) (наричано по-нататък: "Администратор").
2. Администраторът декларира, че полага специални грижи за защита на интересите на субектите на данни и по-специално гарантира, че:

a) обработва лични данни законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин за субектите на данни;
б) събира лични данни за конкретни, ясни и законни цели и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
в) личните данни са адекватни, уместни и ограничени до необходимото за целите, за които се обработват;
г) личните данни са верни и, когато е необходимо, се актуализират;
д) съхранява лични данни във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, за които се обработват;
е) обработва лични данни по начин, който гарантира подходяща сигурност, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и случайна загуба, унищожаване или повреда, като използва подходящи технически или организационни мерки.

3. Предоставянето на лични данни е доброволно, но необходимо за постигане на целите, посочени в точка III по-долу.


III. ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни правни основания в зависимост от това кои функции на Онлайн магазина използвате, по-специално за сключване и изпълнение на сключени с Вас договори, извършване на маркетингови, аналитични или статистически дейности, подобряване на качеството на услугите, изпълнение на съответни законови задължения, възложени на Администратора. Подробности по-долу.

1. ПРОФИЛ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА / ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Личните данни, предоставени от Вас във връзка със създаването на Профил в Онлайн магазина, както и други лични данни, получени във връзка с Вашата дейност в Онлайн магазина и използването на Електронни услуги, се обработват основно с цел да Ви дадем възможност да се регистрирате в Онлайн магазина и да използвате профила си, както и други налични Електронни услуги. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е необходимостта от изпълнение на сключения с Администратора Договор за услуга – чл. 6 пар. 1 буква b) GDPR. 
Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за извършване на маркетингови, аналитични и статистически дейности, както и за разследване или защита на евентуални претенции. Правното основание за обработка на личните Ви данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR.

2. ПРАВЕНЕ НА ПОРЪЧКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

Личните данни, предоставени от Вас при правенето на Поръчки и сключването на Договор за покупко-продажба в Онлайн магазина, се обработват основно с цел осъществяване на процеса на покупка, т.е.: 

a) с цел изпълнение на Вашата поръчка и сключения Договор за продажба. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е необходимостта от изпълнение на сключения с Администратора Договор за продажба - чл. 6 пар. 1 буква b) GDPR;
б) за уреждане на Вашата поръчка и сключения договор за продажба, включително издаване и съхранение на документите за продажба, за разглеждането на връщания и рекламации. Правното основание за обработване на лични данни за тази цел е изпълнението на задълженията, наложени на Администратора от закона, включително счетоводни и данъчни задължения - чл. 6 пар. 1 буква c) GDPR.

Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за извършване на маркетингови, аналитични и статистически дейности, както и за разследване или защита на евентуални претенции. Правното основание за обработка на личните Ви данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR.

3. КОНТАКТ С КЛИЕНТА

Личните данни, предоставени от Вас във връзка с установяване на контакт с Администратора по имейл, телефон или формуляра за контакт, се обработват основно с цел обработване на Вашето запитване и отговор. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е легитимният интерес на Администратора – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR. 
Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за извършване на маркетингови, аналитични и статистически дейности, както и за разследване или защита на евентулни претенции. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR.

4. БЮЛЕТИН

Ако се абонирате за бюлетина (даване на съгласие за получаване на търговска информация), вашите лични данни се обработват, за да ви изпратим маркетингово съдържание (получаване на бюлетина). Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е необходимостта от изпълнение на сключения с Администратора договор за предоставяне на Бюлетин – чл. 6 пар. 1 буква b) GDPR. 
Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани с цел маркетинг (независимо от бюлетина), аналитични и статистически дейности, както и за целите на разследване или защита на евентулни претенции. Правното основание за обработка на личните Ви данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА

Предоставените от Вас лични данни във връзка с желанието за получаване на известия за наличността на Продукта се обработват с цел изпращане на уведомление за наличността на избрания от Вас Продукт. Правното основание за обработването на Вашите лични данни за тази цел е необходимостта от изпълнение на договора за услуга под формата на уведомление за наличност на Продукта – чл. 6 пар. 1 буква b) GDPR. 
Вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за извършване на маркетингови, аналитични и статистически дейности, както и за разследване или защита на евентулни претенции. Правното основание за обработка на личните Ви данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или трето лице – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR.

6. БЛОГ

В случай на използване на блога, от момента, в който започнете да го използвате (т.е. след правилното стартиране на услугата, състоящо се в показване на правилния url адрес - https://sportano.bg/blog/, по-специално чрез въвеждане на следния адрес в адресната лента на вашия уеб браузър: https://sportano.bg/blog/.), Вашите лични данни се обработват с цел предоставяне на съдържанието и материалите, публикувани в блога. Правното основание за обработването на Вашите лични данни в този случай е необходимостта да се осигури достъп до блога съгласно споразумението, сключено от Вас с Администратора, в съответствие с чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и за маркетингови (независимо от Блога), аналитични и статистически дейности. Правното основание за обработката на Вашите лични данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или на трета страна, състоящ се в маркетинг на продукти или услуги, в съответствие с чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
Освен това Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и за разследване, установяване на претенции или защита срещу евентуални претенции. Правното основание за обработването на Вашите лични данни в този случай е легитимният интерес на Администратора или на трета страна, изразяващ се в правна необходимост от доказване на факти или защита на интереси, в съответствие с чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).


IV. ВРЕМЕ ЗА ОБРАБОТКА

1. Вашите лични данни се обработват:

a) във връзка със създаване на Профил или за използването на други Електронни услуги – по време на съществуването на Профила или на използването на други Електронни услуги;
б) във връзка с правенето на Поръчка и сключването на Договор за покупко-продажба - за периода, необходим за изпълнението им, включително и за отчитането на Поръчката и сключения договор за продажба и изпълнението на правните задължения, свързани със сключения договор (счетоводни и данъчни задължения);
в) във връзка с установяването на контакт с Администратора - за периода, необходим за разглеждане на Вашето запитване и изпращането на отговор; 
г) във връзка с провежданите маркетингови, аналитични или статистически дейности - за срока на законния интерес на Администратора или трета страна, или докато възразите срещу такова обработване;
д) във връзка с предоставянето от Администратора на услуга под формата на информиране за наличността на Продукта - за периода, необходим за да Ви уведоми за наличността на Продукта (този период може да бъде различен в зависимост от избрания от Вас Продукт) ;

2. Освен това, във всеки случай, вашите лични данни могат също да бъдат обработвани за времето, необходимо за:

a) изпълнение на задълженията на Администратора съгласно приложимото законодателство;
б) разследване или защита срещу евентуални претенции - за срока на давност, определен от приложимото законодателство.

3. В зависимост от обхвата на личните данни и целите на тяхното обработване, Вашите лични данни могат да се съхраняват за различен период. Във всеки от случаите по-дългият период на съхранение на личните данни е решаващ.


V. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Администраторът може да споделя Вашите лични данни с трети лица, с които си сътрудничи като част от управлението на Онлайн магазина. Това могат да бъдат субекти, които технически помагат за управлението на Онлайн магазина, например доставчици на хостинг или телеинформационни услуги, превозвачи или посредници, извършващи пратки на поръчани продукти, субекти, обработващи електронни плащания или плащане с разплащателна карта, компании, които предоставят поддръжка при комуникацията с клиентите и провеждат маркетингови кампании, както и доставчици на правни и консултантски услуги. Третите лица, на които Администраторът предоставя лични данни като част от Онлайн магазина, се задължават да прилагат подходящи мерки за осигуряване на сигурността и защитата на Вашите лични данни. Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени и на компании от капиталовата група, към която принадлежи Администратора.
2. Вашите лични данни по правило се обработват в рамките на Европейското икономическо пространство (наричано по-долу: „ЕИП“). Въпреки това, във връзка със сътрудничеството на Администратора с трети страни в областта на дейността на Онлайн магазина, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в държава извън ЕИП, където субектът, който си сътрудничи с Администратора, поддържа инструменти за обработка на лични данни в сътрудничество с Администратора. В случай на такова прехвърляне на данни, то ще се осъществи само доколкото е необходимо и ще е свързано с предоставянето на услуги от тези субекти в името на Администратора.
3. В случай на прехвърляне на лични данни на субекти, базирани извън ЕИП, администраторът гарантира прилагането на изискванията, посочени в глава 5 от GDPR, включително използването на подходящи предпазни мерки за трансфер под формата на стандартни договорни клаузи, приети съгласно решенията на Европейската комисия. Можете да получите копие от предпазните мерки на личните данни, прехвърлени извън ЕИП, като се свържете с администратора на следния имейл адрес: gdpr@sportano.bg


VI. ПРАВА НА ЛИЦАТА, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Субектът на данните има право на:

a) достъп до личните данни (включително да получава информация, кои лични данни се обработват);
б) искания за коригиране и ограничаване на обработката на личните данни (например, ако са неверни); 
в) изтриване на личните данни (например в случай, че са били обработени неправомерно);
г) прехвърляне на личните данни, които са предоставени на Администратора и които се обработват по автоматизиран начин, като обработката се извършва въз основа на съгласие или въз основа на необходимост за изпълнение на договора, например от друг администратор;
д) да оттегли съгласието си (доколкото съгласието е основание за обработката) по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга обработването, извършено от Администратора, в съответствие със закона, преди неговото оттегляне; 
е) да възразява срещу обработването на лични данни за цели, произтичащи от законни интереси, реализирани от Администратора или от трети страни, включително по-специално обработка за маркетингови цели;
ж) подаване на жалба до председателя на Службата за защита на личните данни.


VII. БИСКВИТКИ

1. Администраторът използва файлове тип бисквитки (малки текстови файлове, т.нар. бисквитки) или с подобна на тяхната функция, които се записват на крайното ви устройство във връзка с използването на Онлайн магазина.
2. Бисквитките ни позволяват да осигурим правилното функциониране на Онлайн магазина и изпълнението на основните му функции. Можем също така да ги използваме, за да анализираме използването на Онлайн магазина, да го адаптираме към вашите интереси и да представяме персонализирано рекламно съдържание.
3. Бисквитките събират различни видове информация, която по правило не представлява лични данни (не позволяват вашата идентификация). Част от информацията, в зависимост от нейното съдържание и използване, обаче може да бъде приписана на конкретно лице и по този начин да се счита за лични данни. По отношение на този вид информация се прилагат съответно разпоредбите на Политиката за личните данни. В случай, че бисквитките съдържат Ваши лични данни, основание за тяхното обработване е легитимния интерес на Администратора или трета страна – чл. 6 пар. 1 буква f) GDPR.
4. Онлайн магазинът използва два основни типа бисквитки:

a) "сесийни" бисквитки (session cookies) - те са временни файлове, които се съхраняват на вашето крайно устройство, докато не напуснете уебсайта или не изключите софтуера (уеб браузър); и
б) „постоянни“ бисквитки (persistent cookies) – които се съхраняват на крайното ви устройство за времето, посочено в параметрите на бисквитките или докато не ги изтриете. 
5. Освен задължителните бисквитки (които използваме, за да гарантираме правилното функциониране на уебсайта и безопасното му използване), можем да използваме и следните видове бисквитки като част от Онлайн магазина:
a) аналитични и функционални – бисквитки, насочени към анализиране на използването на Онлайн магазина. Благодарение на тях можем определим броя на посетителите на Онлайн магазина, както и откриваме нередности във функционирането му и в същото време непрекъснато да го подобряваме. Тези бисквитки също така ви улесняват използването на онлайн магазина (например като се запаметяват информацията и настройките, които сте предоставили);
б) маркетинг – бисквитки, които се използват за представяне на реклами, съобразени с вашите интереси и могат също да се използват за коригиране на съдържанието и рекламите, предоставени ви от трети страни, с които си сътрудничим.

6. В много случаи уеб браузърът позволява бисквитките да се съхраняват на крайното устройство на потребителя по подразбиране. Можете да изтриете бисквитките, съхранени на вашето крайно устройство по всяко време или да блокирате възможността за записването им в настройките на уеб браузъра.
7. Подробна информация за това как да блокирате/изтриете бисквитките е достъпна в секцията "Помощ" в менюто на браузъра. Например в Internet Explorer бисквитките могат да се променят от: Инструменти -> Интернет опции -> Поверителност; в Mozilla Firefox: Инструменти -> Опции -> Поверителност; а в Google Chrome: Настройки -> Покажи разширени настройки -> Поверителност -> Настройки на съдържанието -> Бисквитки. Пътищата за достъп може да се различават в зависимост от версията на използвания браузър.
8. Като част от използването на Онлайн магазина имате възможност да изберете обхвата на използване на технологията за бисквитки и след това да изразите подходящо съгласие, съответстващо на избрания обхват. В зависимост от това какъв обхват на използване на технологията за бисквитки сте съгласни, такива бисквитки ще бъдат инсталирани на вашето устройство.
9. Бисквитките не са вредни за вас или за вашето устройство. Ограниченията за използването на бисквитки могат да засегнат някои от функциите, налични в Онлайн магазина, да позволят или значително да възпрепятстват правилното използване на Онлайн магазина.
10. Поради факта, че Администраторът си сътрудничи с други субекти като част от Онлайн магазина, за целите на това сътрудничество, браузърът запазва и бисквитки, които идват от субекти, с които Администраторът си сътрудничи. По този начинсе събира информация напр. за разглежданите продукти. Бисквитките, изпращани от тези субекти, имат за цел да осигурят правилното функциониране на Онлайн магазина и да подобрят ефективността на представянето на реклами, които съответстват на вашата онлайн дейност. Администраторът използва по-специално услугите на следните субекти, които използват бисквитки в Онлайн магазина: Google Analytics, Facebook, Synerise, Hotjar, Criteo, RTB House.


VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Администраторът си запазва правото да променя Политиката - това може да се осъществи, поради следните важни причини:
a) при промени в приложимите разпоредби, по-специално в областта на защитата на личните данни, телекомуникационното право, услугите, предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, засягащи правата и задълженията на Администратора или потребителя на Онлайн магазина; 
б) при развой на функционалността или електронните услуги, продиктувани от напредъка на интернет технологиите, включително използването/внедряването на нови технологични или технически решения, засягащи обхвата на Политиката.
2. Администраторът всеки път ще публикува информация за промените в Политиката като част от Онлайн магазина. С всяка промяна ще се появява нова версия на Политиката с нова дата.
3. Поради факта, че Онлайн магазинът може да съдържа линкове към външни уебсайтове, които не принадлежат на Администратора и за които Администраторът не носи отговорност, Администраторът Ви насърчава да прочетете политиките за поверителност, публикувани на външните уебсайтове, които принадлежат на други администратори.
4. Тази версия на Политиката е в сила от 2022.12.01

 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ, ВАЛИДНА ДО 2022.11.30