• Безплатна доставка
  • Връщане на стоки в рамките на 30 дни
  • Доставка в рамките на 3 работни дни
Nav switch

Общи условия на промоцията "PROSTO20" 

1.                  Организатор на Промоцията "PROSTO20" ("Промоцията") е фирма SPORTANO.COM Sp. z o.o. със седалище в гр. Зельона Гура (пк 65-427), Полша, с адрес: Wrocławska 17B, lok. 15 - 16, вписана в Регистъра на предприемачите на Националния съдебен регистър, воден от Районния съд в Зельона Гyра, Полша, VIII Търговско отделение на Националния съдебен регистър под № KRS 0000896178, притежаваща NIP 9731077223, REGON 388722422, с акционерен капитал от 10.050.000,00 PLN, изплатен изцяло ("Организатор").            

2.           Промоцията се провежда в рамките на онлайн магазина на Организатора, достъпен на адрес https://sportano.bg ("Магазин на Организатора").            

3.           Промоцията продължава от 19.01.2023, 12:00 ч. до 29.01.2023, 23:59 ч. Централноевропейско време (CET).           

4.           Промоцията се състои в това, че участник в промоцията може да се възползва от отстъпка от първоначалната цена на продуктите от марките, намиращи се на адрес:

https://sportano.bg/prosto

5.           Продуктите, участващи в Промоцията, се наричат по-долу "Продукти". 

6.           Промоцията обхваща продукти от посочените по-долу марки, като се прилагат следните отстъпки:

а) 20% отстъпка с код PROSTO20 от текущата цена.

7.           За участие в Промоцията е необходимо:             

а) в Кошницата да бъдат добавени продукти, отговарящи на горепосочените условия;            

b) преди да бъде изпратена поръчката - в стъпка "Кошница" - да бъде въведен съответния код за отстъпка: " PROSTO20".            

8.           Предоставянето на кода за отстъпка от страна на клиент, след изпращане на поръчката НЕ дава право на участие в промоцията. Ако гореспоменатия код за отстъпка не бъде въведен ПРЕДИ изпращане на поръчката, това означава, че купувачът се отказва от правото си да участва в Промоцията с тази изпратена поръчка.            

9.           Участието в Промоцията е доброволно и безплатно. Това означава, че покупката на продукти в рамките на Промоцията не е свързано със заплащане на допълнителни разходи, освен цената на избраните продукти и разходите за доставка или други избрани от Участника опции.            

10.         Отстъпката не може да бъде заменена срещу друго платежно средство и не подлежи на изплащане в паричен еквивалент.             

11.         Промоцията не може да се комбинира с други промоции, отстъпки, намаления, акции, специални ценови или продуктови оферти, които са достъпни в рамките на Магазина на Организатора, освен ако в техните Общи условия не е посочено друго.            

12.         Жалби относно Промоцията могат да бъдат изпращани на адреса на седалището на Организатора или по e-mail на: contact@sportano.bg. Жалбите се подават в срок от 14 дни от датата, на която са станали известни причините, обосноваващи жалбата.            

13.         За да се ускори разглеждането на жалбата, следва да се посочат името и фамилията на участника в промоцията, както и данни за контакт (напр. е-mail или телефонен номер), както и да се опишат причините, обосноваващи жалбата.            

14.         Организаторът отговаря на жалбата във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни от датата на подаването ѝ.            

15.         Жалбите се разглеждат от Организатора, като се прилагат разпоредбите на настоящите Общи условия.

16.         Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни само при наличието на важни причини, като:             

a)           промяна на правните разпоредби, уреждащи реда, условията и организацията на провеждане на Промоцията;  

b)          промяна на начина на провеждане на Промоцията поради технически или технологични причини;         

c)           промяна в обхвата или достъпността на стоките и услугите, за които се прилагат Общите условия, чрез въвеждане на нови такива, тяхната модификация или премахване от страна на Организатора на първоначалните функционалности, стоки или услуги, обхванати от Общите условия.            

17.         Ако бъдат направени промени в Общите условия, Организаторът ще предостави обновения текст на Общите условия, като го публикува на: https://sportano.bg/             

18.         Измененията в Общите условия влизат в сила от момента, в който те бъдат публикувани на видно място на горепосочения уеб адрес.            

 

Зельона Гура, 18.01.2023